Stadsmiljöprogram

uteserveringar

Delprogram med råd och anvisningar för uteserveringar

Alla ska ha glädje av stadens uteserveringar. Därför är det viktigt att utforma dem så att också funktionshindrade personer känner sig välkomna samt se till att framkomligheten på gatan inte hindras. Den ökande mängden ansökningar för uteservering i Karlshamns innerstad gör att det krävs en rationell handläggning av dessa ärenden. Syftet med denna skrift är dels att förenkla förfarandet med tillstånd för uteserveringar, dels att ge både sökande och tillståndsinstanser riktlinjer för lämpliga helhetslösningar. Delprogram med råd och riktlinjer för utformning av stortorget.

Delprogrammet kan laddas ner i sin helhet, se pdf-fil till höger eller klicka på bilden.

stortorgetDelprogram med råd och riktlinjer för utformning av stortorget

Torget kallas ibland för "stadens finrum". Det ska kunna användas på många olika sätt, vilket kräver att det även i framtiden är flexibelt med stora öppna ytor. Förhoppningen är att skriften ska ge råd och inspiration för lämpliga helhetslösningar på och runt torget. Själva detaljutformningen av torget tas inte upp i denna skrift utan måste utredas vidare i framtiden.

Delprogrammet kan laddas ner i sin helhet, se pdf-fil till höger eller klicka på bilden.

  • Publicerat: 2014-10-28 av anna.terning@karlshamn.se
  • Etiketter: Stadsmiljöprogram,Uteserveringar,Stortorget,Delprogram
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?