Driftstörningar

Här ser du vilka planerade och aktuella arbeten som är på gång i Karlshamns kommun. Längst ner på sidan kan du även registrera eller avregistrera dig för att få kommunens sms-meddelanden om större driftstörningar eller krissituationer som berör dig där du bor eller vistas.

-------------------------------------------------------------------------
Aktuella arbeten
-------------------------------------------------------------------------

Vattenledningsomläggning i Hällaryd 

12-13 januari 2017 

 Under torsdag den 12/1 bryts huvudvattenledningen i Hällaryd från klockan 23.00 till klockan 07.00 på fredag morgon den 13:e. Det är byggföretaget Peab som, i sitt arbete med att färdigställa gång- och cykelbanan mellan Karlshamn och Hällaryd, måste bryta ledningen för att kunna förlänga och lägga om den på den nya sträckan. Hällarydsborna uppmanas hälla upp det vatten i hinkar och kärl som de kan tänkas behöva under denna tid. En vattentank kommer också att vara uppställd vid kommunalhuset i Hällaryd under tiden då arbetet pågår.

Anläggningsarbete, Boön

Stenbackaslingan, Asarum

9 november 2016 - tills vidare
Parkenheten bygger ett utegym väster om Stenbackaslingan och arbetet beräknas vara klart våren 2017.

Den restaurerade stenmuren står nu klar, men dessvärre har rådande temperatur- och väderförhållanden fördröjt återställandet av Stenbackaslingans västra entré och tillhörande handikapparkering. Det medför att den i nuläget inte är tillgänglighetsanpassad. Infart och parkeringsyta åtgärdas så fort som vädret tillåter.

Lärkvägens lekplats, Asarum

7 november 2016 - tills vidare
Arbetet med att rusta upp den östra lekplatsen på Lärkvägen i Asarum har påbörjats. Tidigare lekredskap har plockats bort för att ge plats åt en ny utforming och ny utrustning. Allmänheten ombeds av säkerhetsskäl att vara försiktiga och ta hänsyn till och inte gå nära arbetande maskiner, fordon och personal.

Lindegårdsvägen, Mörrum

23 november 2015 - tills vidare
Lindegårdsvägens lekplats byggs om.

-------------------------------------------------------------------------
Trafik
-------------------------------------------------------------------------

Halkbekämpning och snöröjning, Karlshamns kommun

8 november 2016 - tills vidare
Vintersäsongen har dragit igång och Gatu- och Parkenheten ligger i beredskap för att rycka ut och bekämpa eventuell snö och halka vid behov.
Klicka här om du vill läsa mer om vinterväghållning.

Vislandabanan (gång- och cykelväg), Svängsta

14 oktober 2016 - tills vidare
Delar av gång- och cykelvägen utmed Vislandabanan är avstängd då vägen förses med belysning. Avstängningen gäller mellan Ebbarpsvägen och Brovägen i Svängsta. Vänligen välj annan väg.

Östra Härnäsvägen, Öjamåla

11 april 2016 - tills vidare
På grund av skada på stenvalvsbron kommer en total sträcka på cirka 100 meter att vara avstängd för fordonstrafik mellan Slänsmålavägen och Letesmålavägen.

-------------------------------------------------------------------------
Belysning
-------------------------------------------------------------------------

-

-------------------------------------------------------------------------
Tänk på
-------------------------------------------------------------------------

Under arbetets gång kan det råda begränsad framkomligheten och om du har möjlighet, välj gärna annan väg. För din och vår säkerhet ber vi dig köra försikigt när du passerar våra arbetsplatser och respektera skyltningen.

Var snälla och respektera eventuella avstängningar och håll ordentligt avstånd från våra arbetsfordon, då sikten från dem kan vara begränsad!

-------------------------------------------------------------------------
Sms vid störning eller kris
-------------------------------------------------------------------------

Läs mer om Karlshamns kommuns sms-tjänst på kommunens webbplats. 


  • Publicerat: 2017-01-11 av leila.rudelius@karlshamn.se
  • Etiketter: trafik,trafiksäkerhet,trafikregleringar,vatten,VA,va-ledningar,vattenledningar,vattenläcka,skogsvård,avverkning,röjning,gallring,anläggningsarbete,asfaltering,beläggningsarbete,halkbekämpning,halka,is,halt väglag,snöröjning,plogning,snö,gatubelysning,belysning,kabelfel,felsökning,reparation
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?