Driftstörningar

Här ser du vilka planerade och aktuella arbeten som är på gång i Karlshamns kommun. Längst ner på sidan kan du även registrera eller avregistrera dig för att få kommunens sms-meddelanden om större driftstörningar eller krissituationer som berör dig där du bor eller vistas.

-------------------------------------------------------------------------
Aktuella arbeten
-------------------------------------------------------------------------

Jakt i Stärnö-Boön naturreservat

19 november, 2018

Då kommunen har fått problem med vildsvin i Stärnö-Boön naturreservat så kommer jakt med lösa hundar att pågå i området måndagen den 19/11 klockan 07.00-12.00. Vänligen undvik att besöka naturreservatet under denna tid.

Syftet med jakten är att störa bort eventuella vildsvin från området.

Kontakta kommunens Servicecenter vid frågor.
0454-810 00
info@karlshamn.se

 

Driftstörning dricksvatten i Notavallaområdet

5 november

En vattenläcka i Notavallaområdet orsakar just nu brunt vatten i området. Några hushåll har inget vatten. Arbeten pågår med att finna och åtgärda den. Tack för att ni som passerar visar hänsyn och låter personal arbeta ostört.

Vattentank kommer att placeras på parkeringen vid Mankis.

 

Ombyggnad av lekplats i Åkeholm

vecka 43, 2018 - tills vidare

Lekplatsen i Åkeholm får ny lekutrustning.
Vänligen håll avstånd till arbetande maskiner och personal.

 

Asfaltering på Vislandanbanan

vecka 43, 2018

Gång- och cykelbanan (Vislandabanan) på sträckan mellan Vekerumsvägen och McDonalds i Karlshamn kommer att asfalteras under vecka 43. Det råder då begränsad framkomlighet.

 

Badhusparken renoveras

Oktober 2018 - tills vidare

Dammen och vattentrappan i Badhusparken i Asarum renoveras.
Vänligen håll avstånd till arbetande personal och maskiner. 

 

Sandupptagning/ vårsopning 

9 april-början av juni

På grund av sen vinter så påbörjades inte sandupptagningen förrän den 9 april. Hela rundan tar två månader, alltså en bit in i juni innan vi är klara med allt. Sopning pågår för fullt enligt plan med två sopmaskiner. Sandupptagning påbörjas i Asarum måndag 21/5 och beräknas ta cirka två veckor. Svängsta kommer inte att sopas fullt ut från efter att asfaltering gjorts efter fiberarbeten.

-------------------------------------------------------------------------
Trafik
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
Belysning
-------------------------------------------------------------------------

Avbrott på belysning på motionsspåret vid Asarums IP

23 oktober, 2018

Det är ett elfel på det belysta motionsspåret som går vid Asarums IP. Det innebär att en del av lamporna längs med spåret är släckta. Vi arbetar så fort som möjligt för att avhjälpa felet.

 

Kabelfel Högadal

3 oktober, 2018

Delar av belysningen på Guldvingevägen är släckt, felsökning pågår.

 

-------------------------------------------------------------------------
Tänk på
-------------------------------------------------------------------------

Under arbetets gång kan det råda begränsad framkomligheten och om du har möjlighet, välj gärna annan väg. För din och vår säkerhet ber vi dig köra försikigt när du passerar våra arbetsplatser och respektera skyltningen.

Var snälla och respektera eventuella avstängningar och håll ordentligt avstånd från våra arbetsfordon, då sikten från dem kan vara begränsad!

-------------------------------------------------------------------------
Sms vid störning eller kris
-------------------------------------------------------------------------

Läs mer om Karlshamns kommuns sms-tjänst på kommunens webbplats. 


  • Publicerat: 2018-11-15 av sara-marie.rannback@karlshamn.se
  • Etiketter: trafik,trafiksäkerhet,trafikregleringar,vatten,VA,va-ledningar,vattenledningar,vattenläcka,skogsvård,avverkning,röjning,gallring,anläggningsarbete,asfaltering,beläggningsarbete,halkbekämpning,halka,is,halt väglag,snöröjning,plogning,snö,gatubelysning,belysning,kabelfel,felsökning,reparation
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?