Foto: Illustration: Daniel Lennéer

Vem får Karlshamns stadsbyggnadspris?

2018-06-26 | Bo
Nu är det åter dags att nominera kandidater till Karlshamns kommuns stadsbyggnadspris. Stadsbyggnadspriset ska medverka till att sätta god arkitektur och stadsbyggnad i fokus och öka allmänhetens intresse för Karlshamns byggnadsmiljö.

Enligt kommunfullmäktiges beslut i februari 2015 ska Stadsbyggnadspriset delas ut varje år och gå till den kandidat som gett Karlshamns byggda miljö ett värdefullt tillskott och som färdigställts under de senaste fem åren, denna omgång mellan 2014-2018. Byggnadsprojektet måste vara färdigställt senast den 21 september 2018 för att kunna nomineras till årets pris! Priset kan tilldelas ett projekt tillhörande något eller några av fyra kategorier: god arkitektur, god byggnadsvård, god livsmiljö och god tillgänglighet.

Förra årets stadsbyggnadspris gick till Nyköping 18 – radhus på tak och togs emot av Sven Gustafsson, arkitekt från White Arkitekter i Malmö och Cecilia Fredriksson från Hermanssonbolagen, under en ceremoni på Karlshamns kommuns näringslivsgala KAN.

Stadsbyggnadspriset kan tilldelas ett projekt tillhörande något eller några av följande fyra kategorier:

God arkitektur

Nybyggnad eller tillbyggnad som är tilltalande i sig och i sitt sammanhang. Även hela områden eller enskilda byggnadselement som fasadbeklädnad och färgsättning kan belönas.  Vid bedömningen ska tyngdpunkten ligga på åtgärdens konstnärliga värde.

God byggnadsvård

Varsam ombyggnad, ändring eller restaurering/renovering av en byggnad, eller projekt där stora krav ställts på god anpassning med hänsyn till stads- och landskapsbild. Vid bedömningen ska projektets förhållande till dagens byggnadsvårdsvärderingar vara tongivande.

God livsmiljö

Byggnad eller anläggning som bidragit till att utveckla en god livsmiljö ekologiskt, socialt eller på annat sätt. Till exempel trygga och tillgängliga utemiljöer, belysningsarrangemang, attraktiva mötesplatser och goda möjligheter till fysisk aktivitet. Vid bedömningen ska vikt läggas vid miljöns värde för såväl den enskilde som för allmänheten. Miljöer till gagn för allmänheten ska lämnas företräde.

God tillgänglighet

Fysisk ombyggnad, ändring eller nybyggnad av byggnad, allmän plats eller trafikplats som är av bestående karaktär och generellt höjer platsens kvaliteter, beaktar olika sorters funktionshinder och är till stor nytta för många. Vid bedömningen ska anpassning till byggnaden, platsen, svårighetsgrad och projektets läge särskilt beaktas.

Vinnaren av stadsbyggnadspriset 

Vinnaren kommer presenteras under Karlshamns näringslivsgala, KAN-galan, som går av stapeln i början av 2019. Förutom galamedverkan får vinnaren av hedersutmärkelsen också ett diplom och en plakett att fästa på sitt objekt.

Vem kan nominera och hur gör man?

Vem som helst kan nominera lämpliga kandidater genom att antingen skicka ett brev till:

Karlshamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset, 374 81 Karlshamn eller fylla i det digitala formulär som finns på kommunens webbsida ”karlshamn.se” (se länken nedan). Glöm inte att i motiveringen skriva i vilken kategori eller kategorier du nominerar priset.

Nominera din kandidat till Stadsbyggnadspriset digitalt här senast den  21 september 2018. 

  • Författare: leila.rudelius@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?