Anslutning till kommunalt VA

 

Nytt abonnemang

Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala VA-ledningsnätet ska det anmälas till Samhällsbyggnadsförvaltningens VA-enhet. Denna kontakt bör tas snarast möjligt, då det många gånger måste utredas, projekteras och kanske till och med byggas ut VA-ledningar, innan någon faktisk anslutning av fastigheten kan göras.

Det är dock inte säkert att just din fastighet går att ansluta till kommunalt VA-ledningsnät. Handlar det om en industrianslutning kan särskilda krav komma in i bilden. 

Kontakta VA-enhetens VA-ingenjör om du vill göra en abonnemangsanmälan se kontaktuppgifter till höger på sidan.

Även när du gör större förändringar på din fastighet som påverkar VA-installationen ska du anmäla det till Samhällsbyggnadsförvaltningens VA-enhet.

Karlshamns kommuns bestämmelser kring bland annat anslutningar hittar du i vår ABVA, Allmänna bestämmelser för brukande av Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmäna vatten- och avloppstjänster.

VA-policy, VA-plan och utbyggnadsplan

Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-06 § 70 att anta VA-policy och 2013-06-24 § 97 att anta VA-plan för Karlshamns kommun med tillhörande utbyggnadsplan.

Varje år görs en avstämning avseende föregående år. Avstämningen för 2015 är godkänd i Tekniska nämnden.

För att ta del av dokumenten klicka i kolumnen till höger.

  • Publicerat: 2018-10-04 av christina.svensson@karlshamn.se
  • Etiketter: anslutning kommunalt vatten och avlopp,Va-plan,Va-policy,Utbyggnadsplan,VA på landsbygden
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?