Vattensituationen i Mien

Karlshamns kommun tar sitt dricksvatten från Långasjön som ligger i Miens avrinningsområde. Karlshamns kommun har en vattendom i Mien där regleringsamplituden är mellan +94,48 och +95,38 m (RH00)

När vi mäter vattenståndet i Mien redovisar vi det här på hemsidan. Vi arbetar nu med att sakta in tappningen ut från sjön. Situationen följs upp dagligen. Flödet nedströms kommungränsen visar ca 0,4 kubikmeter/s.

Vattenstånd i Mien den 13 juli 2018: +94,80 m. 

  • Publicerat: 2018-07-13 av linda.holm@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?