Karlshamns kommuns anslagstavla

Här ser du när kommunfullmäktige sammanträder, protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder eller andra kommunala instanser som har justerats, hur beslut kan överklagas och annan information. 

Tillkännagivanden av justerade protokoll, kungörelser och övriga tillkännagivanden hittar du här.

Kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och du är välkommen att följa sammanträdena antingen på plats i Rådhussalen eller via webben.

2018 sammanträder kommunfullmäktige i Rådhussalen enligt följande:

19 februari kl 17.00
19 mars kl 17.00
9 april kl 17.00
21 maj kl 17.00
18 juni kl 17.00
17 september kl 15.00 – Antagande av budget för 2019
22 oktober kl 17.00
19 november kl 17.00
13 december kl 18.30 – Utdelning av hedersgåva
17 december kl 17.00 – Extra sammanträde med anledning av att det är valår

Överklaga kommunens beslut

Det finns två sätt att överklaga kommunala beslut på, antingen via bestämmelserna i förvaltningslagen eller via bestämmelserna i kommunallagen. Som huvudregel är det så att ett beslut som gäller dig personligen (myndighetsutövning) överklagas genom så kallat förvaltningsbesvär medan beslut som inte är riktade till någon bestämd person överklagas genom så kallad laglighetsprövning.

Skillnaden är att laglighetsprövningen endast prövar om beslutet blivit fattat på ett korrekt sätt, medan förvaltningsbesvär också innebär en prövning i sakfrågan. 

Läs mer om förvaltningsbesvär här.

Läs mer om laglighetsprövning här.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden nås på overform@karlshamn.se eller på tfn 0454-811 03.

Mottagningstider: vardagar 10-12 för tidsbokning, var god ring.

  • Publicerat: 2018-01-08 av leila.rudelius@karlshamn.se
  • Etiketter: Kungörelser,digital anslagstavla
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?