Karlshamns historia

Den 15 september 1664 beslutade Riksdagen att ge stadsrättigheter till Bodekull i Asarums socken. Två år senare fick staden sitt nya namn, Karlshamn, efter kung Karl X Gustav, som  grundade staden.

En port mot havet och främmande länder

Staden, eller kommunen, leder sitt ursprung från fiskeläget och lastageplatsen Bodekull, som låg vid en djup och väl skyddad havsvik vid Mieåns utlopp i Östersjön. Redan långt innan Blekinge genom freden i Roskilde år 1658 hade blivit en svensk provins, hade Bodekull låtit tala om sig. Denna plats, som senare skulle få namnet Karlshamn, var sedan långt tillbaka för många i västra Blekinge, södra Småland och nordöstra Skåne en viktig port mot havet och främmande länder. Bodekull var en liten by som tillhörde Asarums socken.

Här kan du läsa fortsättningen om Karlshamns historia.

 


 

Karlshamns historia för elever i årskurs 3-6

Av Gabriella Karlsson

En stad föds"En stad föds"

Den här skriften om bildandet av Karlshamn är skriven som ett projektarbete i årskurs 3 på gymnasiet för elever i årskurs 3-6 i grundskolan. 

 

 

 

 

 

 

 


 Karlshamns historia i bokform 

 

Karlshamns historiaKarlshamns historia har utkommet i sex delar
där varje del fokuserar på olika tidsperioder.
Första delen tar sin början vid grundläggningen 1664 och beskriver stadens tidiga utveckling och expansion.
Sjätte delen behandlar Karlshamns historia  åren 1976-2000 och innehåller en gedigen dokumentation över Karlshamns utveckling dessa år.

 

 Produktionen av den sjätte delen tog fart i början av 2003 då de första riktlinjerna för bokens innehåll skissades fram. En arbetsgrupp bestående av Lotta Solding från företaget Ordspråk i Malmö, Stig Johnsson, Bengt Gabrielsson, Curt Bergman, Kenneth Wantzin och Torsten Magnusson fick till uppgift att leda planeringsarbetet framåt. Knutna till arbetsgruppen var även skribenter som svarade för text- och bildmaterialet. 

  • Publicerat: 2017-08-08 av leila.rudelius@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?