Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges ansvarsområden

Kommunfullmäktige fattar alla viktigare principbeslut för kommunen. Det kan gälla vilka nämnder som ska finnas, taxor av större ekonomisk betydelse och målsättningar för kommunens verksamhet inom olika sektorer. Fullmäktige kan inom vissa ramar överlåta sin beslutanderätt åt kommunstyrelsen eller någon nämnd.

För att kunna finansiera sin verksamhet tar kommunen ut en allmän kommunalskatt av sina medlemmar. En annan inkomstkälla är de kommunala avgifterna. Dessutom har kommunen inkomster av statsbidrag. Kommunens finanser är sammanställda i en budget. Fullmäktige beviljar anslag åt nämnderna för att de ska kunna sköta sin verksamhet. Om en nämnd vill utöka eller starta en ny verksamhet som kostar pengar krävs alltid fullmäktiges godkännande. Kommunalskattens storlek bestäms av fullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget, främst:

 1. Mål och riktlinjer för verksamheten
 2. Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
 3. Nämndernas organisation och verksamhetsformer
 4. Val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
 5. Val av revisorer och revisorsersättare
 6. Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
 7. Årsredovisning och ansvarsfrihet
 8. Folkomröstning i kommunen eller landstinget

Kommunfullmäktiges ärendelista

Ärendelista för kommunfullmäktiges sammanträden presenteras på hemsidans förstasida i god tid innan kommande möte.

Kommunalbesvär/Förvaltningsbesvär

Om man vill klaga på kommunala beslut skiljer man mellan kommunalbesvär och förvaltningsbesvär. Kommunalbesvär (även kallat laglighetsprövning) handlar om huruvida beslutet tillkommit på rätt sätt, om beslutet innebär att kommunen överskridit sina befogenheter osv. Sådana besvär får bara göras av en kommunmedlem. Ett sådant besvär ska lämnas in till länsrätten inom tre veckor från det att information om det färdiga protokollet getts på kommunens anslagstavla. Förvaltningsbesvär kan anföras av den som berörs av beslutet. Prövningen vid förvaltningsbesvär är fullständig och alltså inte begränsad till lagligheten av det överklagade beslutet. Som exempel på kommunala beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär kan nämnas beslut om byggnadslov, socialt bistånd och dispens från kommunens sophämtning. Ett överklagande av kommunens beslut ska lämnas inom tre veckor till kommunen.

Vilka styr i Karlshamn

Socialdemokraterna tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet utgör den styrande majoriteten i Karlshamns kommun.

Kommunfullmäktiges sammanträden 2018:

Plats

Rådhuset, Rådhussalen,

Tid

Klockan 17.00, om inget annat anges.

Datum

 • 19/2
 • 19/3
 • 9/4
 • 21/5
 • 18/6
 • 17/9 (kl 15:00)
 • 22/10
 • 19/11
 • 17/12


Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2014-10-15--2018-10-14

Parti

Ledamöter

Information

Kontakt

Socialdemokraterna 22 Webbplats E-post
Moderaterna 11 Webbplats E-post 
Centerpartiet 3 Webbplats E-post
Miljöpartiet 5 Webbplats E-post
Sverigedemokraterna 7 Webbplats E-post
Liberalerna 1 Webbplats E-post
Vänsterpartiet 2 Webbplats E-post

För statistik avseende valresultat i kommunfullmäktige under tidigare val, se tabell längre ner på denna sida.

Kommunfullmäktiges ledamöter

51 ledamöter, valda av kommunens röstberättigade för åren 2014-2018: 

Ledamöter Ersättare
Marie Sällström (S), ordf Roland Ohlsson (S)
Gert Åkesson (C), 1 vice ordf Fredrik Nilsson (S)
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M), 2 vice ordf Siri Näslund (S)
Per-Ola Mattsson (S) Ingvar Andersson (S)
Annika Westerlund (S) Katrin Johansson (S)
Andreas Saleskog (S) Patrik Engström (S)
Suzanne Svensson (S) Kerstin Linde (S)
Jan Bremberg (S) Torgny Lindqvist (S)
Jan-Åke Berg (S) Barbro Olsson (S)
Sara Sakhnini (S) Rune Andersson (S)
Anders Karlsson (S) Tommy Alm (S)
Kerstin Gustafson (S)


Lena Sandgren (S)
Tobias Folkesson (S)
Anki Hansson (S)
Kenneth Hake (S)
Johnny Persson (S)
Christel Friskopp (S)
Sofie Dahlqvist (S)
Göran Svensson (S)
Vivianne Andersson (S)
Leif Håkansson (S)
Ingrid Hagberg-Hake (S)
Inger Löfblom-Sjöberg (S)
 
Gertrud Ivarsson (C) Lena Häggblad (C)
Marco Gustafsson (C) Markus Lindberg (C)
   
Paul Hedlund (L) Bodil Ericsson (L)
  Kenneth Svanberg (L)
 
Marco Paulsson (M) Carl-Eric Birgersson (M)
Elin Petersson (M) Anna Arlid (M)
Magnus Gärdebring (M) Lars Pröjtz (M)
Per Erlandsson (M) Magnus Olsson (M)
Vakant (M) Robert Elmstedt (M)
Magnus Sandgren (M) Britt Kilsäter (M)
Claes-Göran Mårlind (M)  
Bärthil Ottosson (M)  
Cecilia Holmberg (M)  
Emanuel Norén (M)  
 
Anders Englesson (MP) Ingrid Ågård (MP)
Sara Månsson-Möllergren (MP) Ahmed Saad (MP)
Anna Atmander (MP) Liz Wennerberg (MP)
Per Atmander (MP)  
Johanna Karlsson (MP)  
 
Jens Henningsson (V) Karin Johansson (V)
Tommy Larsson (V) Jan-Olof Blom (V)
 
Tor Billing (SD) Daniel Paulsson (SD)
Tommy Strannemalm (SD) Magnus Alfredsson (SD)
Görgen Lennarthsson (SD) Vakant (SD))
Gudrun Johansson (SD) Vakant (SD)
Anna Wihlstrand (SD)  
Ulf Lind (SD)  
Mona Wettergren (SD)  
 

Kommunfullmäktigeval - valresultat (antal röster)

Parti 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014
M 2153 3044 2809 3047 2612 3362 4357 4079 
C 1924 1314 1247 1052 1605 1720 1360 1303 
L 1636 1321 868 765 1750 1186 1058 693 
Kd 1036 1588 691 1627 1175 806 558 481 
Mp 1342 858 1183 1320 1277 1400 1821 1746
S 10204 9534 10513 7577 7336 7749 7990 8220 
V 839 666 661 1522 1242 1063 879 854 
K          2092 847 520  
SD            1408 1776 2946 
Övr* 1740 2338 3303 2501 179 33 24 473 
Ogilt 226 391 326 475 422 529 379 315 
Ej röst 3532 3438 3230 4769 4820 4814 4401 4153 

* Statistiken är hämtad från SCB, som endast registrerar större nationella partier. Röstsiffrorna under "övriga" för Karlshamn avser främst Kpmlr/K (gäller valen 1988-1998, 2014).

 • Publicerat: 2018-04-25 av aili.martinsson@karlshamn.se
 • Etiketter: allians,styrande,ansvarsförhållande
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?