Omsorgsnämnd

Omsorgsnämnden är den politiska nämnd i Karlshamns kommun som ansvarar för stöd till äldre personer och personer med funktionsnedsatta. De lagar som styr verksamheten är i första hand socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Nämnden ska särskilt fokusera på att:

  • Göra sig väl förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen,
  • medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda livsmiljöer i kommunen,
  • genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda  levnads förhållanden samt
  • svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård.

 

Följande ledamöter och ersättare är valda av kommunfullmäktige för tiden 2015 till 2018:

Elva ledamöter Elva ersättare
Leif Håkansson (S), ordf Annika Roth (S)
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) Magnus Arvidsson (M)
Berith Gustavsson (S), v ordf Monica Nobach (S)
Sirkka Kahilainen (S) Ann-Sofie Eriksson (S)
Carl-Magnus Kälvestam (M) Ulla Olofsson (M)
Gudrun Johansson (SD) Gertrud Solding (SD)
Billy Månsson (S) Leif Gummesson (S)
Laila Johansson (M) Marco Paulsson (M)
Inger Åkesson (C) Jessica Persson (C)
Margareta Norander (L) Iman Omairat (L)
Bengt Jensen (MP) Ellen Kragh (MP)

 

Nämndens sammanträden 2018:

Tid och plats: Rådhuset - Asarumssalen kl 13:30.
Datum: 24 januari, 21 februari, 21 mars, 18 april, 23 maj, 13 juni (kl. 08:15), 22 augusti, 26 september, 17 oktober, 14 november och 12 december.

 


  • Publicerat: 2018-04-04 av filippa.sjoberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?