Omsorgsnämnd

Omsorgsnämnden är den politiska nämnd i Karlshamns kommun som ansvarar för stöd till äldre personer och personer med funktionsnedsatta. De lagar som styr verksamheten är i första hand socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Nämnden ska särskilt fokusera på att:

  • Göra sig väl förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen,
  • medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda livsmiljöer i kommunen,
  • genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda  levnads förhållanden samt
  • svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård.

 

Nämndens sammanträden 2017:
Tid och plats: Rådhuset - Asarumssalen kl 13:30.
Datum: 18/1, 22/2 (Rådhussalen), 15/3, 26/4, 17/5 (Rådhussalen), 14/6, 23/8, 20/9, 18/10, 22/11 och 13/12.

Följande ledamöter och ersättare är valda av kommunfullmäktige för tiden 2015 till 2018:

Namn (11 ledamöter) Parti Uppdrag
Leif Håkansson  (S) ordförande
Iréne Ahlstrand-Mårlind  (M) ledamot
Berith Gustavsson          (S) v ordf
Sirkka Kahilainen  (S) ledamot
Carl-Magnus Kälvestam  (M) ledamot
Gudrun Johansson  (SD) ledamot
Vakant  (S) ledamot
Laila Johansson  (M) ledamot
Inger Åkesson  (C) ledamot
Vakant (L) ledamot
Bengt Jensen (MP) ledamot

 

Namn (11 ersättare) Parti Uppdrag
Billy Månsson        (S) ersättare
Magnus Arvidsson  (M) ersättare
Annacarin Leufstedt  (S) ersättare
Annika Roth  (S) ersättare
Ulla Olofsson  (M) ersättare
Gertrud Solding  (SD) ersättare
Monica Nobach  (S) ersättare
Marco Paulsson  (M) ersättare
Jessica Persson  (C) ersättare
Margareta Norander  (L) ersättare
Ellen Kragh  (MP) ersättare

 


  • Publicerat: 2018-01-21 av aili.martinsson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?