Omsorgsnämnd

Omsorgsnämnden är den politiska nämnd i Karlshamns kommun som ansvarar för stöd till äldre personer och personer med funktionsnedsatta. De lagar som styr verksamheten är i första hand socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Nämnden ska särskilt fokusera på att:

  • Göra sig väl förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen,
  • medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda livsmiljöer i kommunen,
  • genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda  levnads förhållanden samt
  • svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård.

 

Nämndens ledamöter är valda av kommunfullmäktige för tiden 2019-2022.

Elva ledamöter Elva ersättare
Leif Håkansson (S), ordf Billy Månsson (S)
Monica Nobach (S), 1 v ordf Ulla Olofsson (M)
Lars-Olof Larsson (KD), 2 v ordf Mikael Erdtman (S)
Gudrun Johansson (SD) Emma Eriksson (SD)
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) Nils Sjöström (C)
Inger Åkesson (C) Magnus Arvidsson (M)
Carl-Magnus Kälvestam (M) Ann-Sofie Eriksson (S)
Sofie Dahlqvist (S) Veronica Blåder (MP)
Bengt Jensen (MP) Margareta Norander (L)
Thor Ströberg (SD) Tommy Mikkelsen (SD)
Britt-Marie Larsson (C) Berit Gustafsson (S)

 

Nämndens sammanträden 2019:

Datum: 23 januari, 20 februari, 19 mars, 24 april, 23 maj, 12 juni, 21 augusti, 25 september, 16 oktober, 13 november och 11 december.

 


  • Publicerat: 2019-01-08 av filippa.sjoberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?