Årets Företagare

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och  företräder cirka 55.000 direktanslutna företagare och 21 branschförbund. Medlemmarna är företagare som äger sina egna företag eller som stöttar arbetet.

En förebild för andra företagare

Årets Företagare har delats ut i drygt 20 år. Den delas ut till en företagare som under året har utfört en prestation i sin kommun och som genom sitt företagande och sin person fungerar som en inspirationskälla och förebild för andra företagare. Med utmärkelsen Årets Företagare vill Företagarna synliggöra de företagare som genom sitt engagemang och entreprenörskap jobbar hårt för att göra allt bättre affärer.

Företagarna vill lyfta fram människan bakom företaget

Företagarna delar ut Årets Företagare för att man vill lyfta fram människan bakom företaget. Företagarna vill synliggöra de företagare som genom sitt engagemang och entreprenörskap jobbar hårt för att driva och utveckla sina verksamheter och göra allt bättre affärer. Bättre affärer leder till tillväxt som ger välstånd, något som alla vill ha.

En förebild för andra företagare

Årets Företagare delas ut till en företagare som under året utfört en prestation i sin kommun och som genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare.
Duktiga företagare bidrar genom sina idéer och sitt arbete till att samhället utvecklas.

Tillväxt, jobb och välstånd

Årets Företagare är ett samarbete mellan Företagarna och landets kommuner. Samarbetet har av naturliga skäl växt sig allt starkare genom åren, då ett gott företagande är grunden till samhällsutvecklingen.
Det råder inget tvivel om att den svenska tillväxten i mångt och mycket ligger i händerna på de svenska företagarna. De kommersialiserar och säljer goda idéer. Dessa företagare gör att människor har något att köpa. Det är det som skapar tillväxt som leder till arbetstillfällen som i sin tur leder till välstånd. Därför ligger det i allas intresse att lyfta fram de goda förebilderna.
Det är därför cirka 225 av landets kommuner är delaktiga i arbetet kring utmärkelsen Årets Företagare.

  • Publicerat: 2017-09-14 av annika.henesey@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?