Så anmäler du ovårdade fastigheter eller olovlig byggnation

Alla fastighetsägare förvaltar eller bebygger inte alltid sina fastigheter i enlighet med plan- och bygglagen.

Om du vill anmäla någon som du tror har påbörjat t.ex. en olovlig byggnation, eller en granne som har ovårdad tomt eller byggnad kan du göra det till byggnadsnämnden som är skyldig att utreda din anmälan och när något konstateras ha utförts i strid med plan- och bygglagen agera. Du avgör själv med ditt agerande om du vill göra anonym anmälan eller om du vill kommunen ska få veta vem du är.

Om du vill vara anonym kan du inte presentera dig eller på annat sätt informera om vem du är. Allt du uppger när du anmäler ett tillsynsärende såsom namn, identitet (om du är känd av den som tar emot anmälan), e-mailadress, adress med mera är kommunen skyldig att dokumentera. Detta betyder att den som tar emot anmälan av dig är skyldig att dokumentera och i diariet spara allt du uppger samt din identitet om den är känd när du gör din anmälan. Detta gäller även om du inte känner till det och efter anmälan ber om att få vara anonym. Det är inte den som tar emot personuppgifterna som kan hålla anmälaren anonym utan det avgör anmälaren själv genom sitt agerande.

Fördelar och nackdelar med att uppge sitt namn eller identitet när anmälan sker

+ Du har rätt att få kännedom om allt som händer i ärendet.

+ Du får reda på när ärendet avskrivs från vidare handläggning och har då rätt att överklaga beslutet.

- Den som anmäler har rätt att få reda på anmälarens identitet.

Fördelar och nackdelar med att anmäla anonymt

+ Det framgår inte av anmälan vem som anmält. Dock kan de som blivit anmälda ha misstankar om vem anmälaren är om det finns en pågående konflikt med en granne till exempel.

- Du får inte automatiskt reda på vad som händer i ärendet.

- Du får inte reda på när beslut om att avskriva ärendet är taget och vet därmed inte under vilken tid det går att överklaga beslutet om att avskriva ärendet.

Hur du anmäler om du vill uppge vem du är, namn och adress och få kännedom om vad som händer i ärendet

 1. Via webformulär på hemsidan: http://www.karlshamn.se/sv/Karlshamn/Paverka/Kontakta-oss/Tyck-till/
 2. Via e-post som skickas till: byggnadsnamnden@karlshamn.se
 3. Via brev som skickas till: Byggnadsnämnden, Rådhuset, 374 81 Karlshamn
 4. Via telefon: 0454-810 00 måndag, tisdag, torsdag och fredag  klockan 13-16.
  Be om att få bli kopplad till  byggnadsinspektör som i första hand tar emot anmälan via telefon.
 5. Via besök under våra besökstider måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 13-16. Förboka gärna ditt besök.

Hur du anmäler om du vill vara säker på att anmäla anonymt

 1. Via webbformulär på hemsidan utan egna personuppgifter: http://www.karlshamn.se/sv/Karlshamn/Paverka/Kontakta-oss/Tyck-till/
 2. Via anonymt brev utan egna personuppgifter till:
  Byggnadsnämnden,
  Rådhuset, 374 81 Karlshamn
 3. Via telefonsamtal till 0454-810 00 från skyddat nummer måndag, tisdag, torsdag och fredag  klockan 13-16. Be om att få bli kopplad till byggnadsinspektör som i första hand tar emot anmälan via telefon.
 • Publicerat: 2018-07-17 av Annette.sandberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?