Andra tillstånd

Serveringstillstånd

För att få sälja och servera alkohol behöver du i de flesta fall ett serveringstillstånd från kommunen. Information om tillstånd hittar du under Alkohol och servering.

Lösa skyltar, byggställningar, containers, uteserveringar mm

Att tillfälligt ta i anspråk allmän plats, dvs parker, gator och torg i tätorter kräver tillstånd från Polisen. Uteserveringar som har fasta taklösningar och byggbodar kräver även bygglov. Mer information hittar du under "Tillstånd allmän platsmark".

Tillstånd för enskilt avlopp

Att anlägga ett enskilt avlopp kräver en anmälan till eller tillstånd från kommunens miljökontor, Miljöförbundet Blekinge Väst. I prövningen av bygglov för byggnader som kräver vatten och avlopp inom område som inte kan anslutas till kommunalt vatten och avlopp tas frågan om enskilt avlopp upp. Dock krävs en ansökan till Miljöförbundet för att få ett beslut om tillstånd för avloppet.

Tillstånd för brandfarlig vara

Förutom bygglov kan en åtgärd kräva tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Exempelvis vid nyetablering av bensinstationer (diesel- och bensintankar mm) eller vid gasolanvändande vid matlagning i restaurangkök.

Från och med år 2011 handläggs dessa ärenden av räddningstjänsten och ansökan skickas till Räddningstjänsten Västra Blekinge.

Bygga på annans mark

Det vanligaste är att den som söker bygglov även är markägare. Det finns dock inget krav i regelverket att det ska vara så. Egentligen kan vem som helst söka bygglov var som helst men äger man inte marken behöver man förutom bygglov även markägarens tillstånd för att få bygga. Ett sådant tillstånd upprättas enbart mellan den som ska bygga och markägaren och har inget med bygglovet att göra.

Om kommunen är markägare fungera det på samma sätt som om det vore en privat markägare. Byggnadsnämnden är visserligen en del av kommunen men är inte markägare. Kommunens mark ägs av kommunstyrelsen vilket innebär att byggande på kommunal mark kräver två ansökningar till kommunen, bygglov hos byggnadsnämnden och tillstånd till markanvändning hos kommunstyrelsen.

Värt att notera är att kommunen vanligen äger och sköter gator, torg, parker, naturområden inom tätorter där de oftast är så kallad allmän plats. Är marken avsatt till allmän plats får kommunen inte sälja eller arrendera ut denna till andra.

  • Publicerat: 2017-02-27 av filippa.sjoberg@karlshamn.se
  • Etiketter: serveringstillstånd,tillstånd,enskilt avlopp,brandfarlig vara
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?