Obligatorisk Ventilationskontroll, OVK

OVK ska göras regelbundet i alla byggnader av en certifierad kontrollant. Syftet med OVK är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar.

Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK utförs. Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. På Boverkets hemsida via länken till höger kan du hitta kontrollanter. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

För en- och tvåbostadshus med FX- eller FTX-ventilation krävs bara en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk, ingen återkommande besiktning.

Besiktningsintervaller

Återkommande besiktning ska utföras senast inom föreskrivet intervall.

Besiktningsintervall 3 år: Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation.

Besiktningsintervall 6 år: Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation.

FT-ventilation är fläktventilation där både frånlufts- och tilluftsflödena är fläktstyrda.

F-ventilation är fläktventilation där endast frånluftsflödet är fläktstyrt.

S-ventilation är självdragsventilation.

FTX-ventilation är FT-ventilation med värmeåtervinning.

FX-ventilation är F-ventilation med värmeåtervinning.

  • Publicerat: 2017-02-27 av filippa.sjoberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?