Rivningslov

Rivning av en byggnad kan kräva lov eller att en anmälan görs. Normalt sett krävs rivningslov enbart inom detaljplan, vilket vanligtvis är detsamma som inom tätort, vid:

  • rivning av byggnad
  • rivning av en fullständig del av en byggnad, exempelvis ett uterum
  • flyttning av byggnad (bygglov kan krävas för den nya lokaliseringen)


Friggebodar och andra åtgärder som inte kräver bygglov för att uppföras, kräver inte heller rivningslov.

Utanför detaljplanerat område krävs inte något rivningslov. Däremot krävs en anmälan om det gäller rivning av en huvudbyggnad, som ett bostadshus.

I Bygglovsguidens handbok hittar du all information du behöver för att söka rivningslov eller anmäla rivning. Med din ansökan/anmälan ska du också lämna in:

  • Fotografier
  • Kontrollplan för rivning


Fotografierna ska visa kök och våtrum och byggnaden från utsidan. Fotografera gärna byggnaden så att både en långsida och en gavel syns på samma foto, så räcker det att lämna in två bilder från utsidan.

Avgift för rivningslov

Avgift tas ut enligt en taxa antagen av kommunfullmäktige. Avgift för handläggning tas ut även om man skulle få avslag på sin rivningslovsansökan.

  • Publicerat: 2017-02-27 av filippa.sjoberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?