Information om energi för företag

Information om energi för företag

I tider med ökande energipriser är det extra viktigt och lönsamt för företag att se över sina energikostnader.

De besparingar som görs påverkar ju också miljön positivt.Börja med det enkla som inte kostar något: Få en överblick över energiförbrukningen, för månadsstatistik på energianvändningen, inventera sedan företaget för att hitta energitjuvar som är lätta att åtgärda, tex läckande tryckluft, maskiner som inte stängts av för dagen, belysning som alltid står på, portar som står öppna i onödan, ventilation som går för fullt fastan lokalen är tom. Lättast hittar man felaktigheter under en nattvandring när lokaler står tomma.Sedan kan det vara dags att ta in experter för att göra en djupare analys och som kan ge förslag på förbättringspunkter. Kanske ditt företag behöver göra en energiplan.Belysning
Om byggnadens belysning är av äldre typ kan besparingar göras med byte till effektivare system. Kanske räcker det med att byta glödlampor mot lågenergilampor. 

 

Uppvärmning

El och olja har varit de vanligaste energislagen för uppvärmning av fastigheter. Idag finns det alternativ som kan ge lägre driftskostnader. Vilket som är bäst ur lönsamhets- miljösynpunkt beror på lokala förutsättningar. Ett bra sätt är att kontakta det lokala fjärrvärmeföretaget för fjärrvärmeinkoppling (om lokalen ligger i tätort) eller om det planeras fjärrvärme i området.

Klimatskalet (tak, väggar och fönster)

I många företag varierar uppvärmningsbehovet mellan olika typer av företag. Om det är möjligt att tilläggsisolera vindbjälklaget är det ofta en lönsam åtgärd. Isolering av fasad är ofta bara lönsam i samband med att fasaden renoveras. Kontrollera alltid om det finns restriktioner i kommunens detaljplan som begränsar ändring av fasaden. Fönsterbyten är oftast lönsamma först när man byter fönstren av åldersskäl. Man måste även i detta fall kontrollera om det finns restrektioner i kommunens detaljplan om byggnadens exteriör förändras.

Mer information:

Minska företagets energianvändning, faktablad med exempel från företag, som energimyndigheten givit ut, samt bra information om energi i företag hittar du i länkar till höger.

  • Publicerat: 2017-01-02 av niclas.sturesson@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?