Solkarta Blekinge

För att förenkla för husägare som är intresserade av att sätta upp solceller på sitt tak har Länsstyrelsen i Blekinge och Energikontor Sydost tagit fram en solkarta över länet. Kartan visar solinstrålningen på varje enskilt hustak och det gör att husägare snabbt kan få en bild av hur mycket solenergi deras hus kan producera.

På tak och fasader
I solkartan kan även fastighetsägare få en bild om förutsättningarna för att placera solceller på husets fasader. I verktyget är det möjligt att vrida och vända på byggnaden. Den skuggande effekt av vegetation finns inte med i kartan vilket behöver beaktas när man tittar på husets potential.

http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/fornybar-energi/Pages/Solkarta-Blekinge.aspx

  • Publicerat: 2017-06-14 av niclas.sturesson@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?