Täta och isolera

Värme lämnar huset genom springor kring fönster och dörrar samt vid golv och tak. Att sätta upp tätningslister är en enkel åtgärd som alltid lönar sig. Men för att bibehålla en bra inomhusmiljö ska du täta med måtta,

Fönster och dörrar
Börja med att täta vid fönster och dörrar, det är en billig och enkel åtgärd du själv kan göra. Använd lister av silikon eller EPDM-gummi. Silokonlister är dyrare, men bättre. Gummilisterna är så hårda att du kan behöva justera vred och gångjärn för att det ska gå lätt att öppna och stänga fönstren och dörrarna igen.

Golvsockel och taklister
För att täta vid golvsockel eller taklister måste sockeln eller listen tas bort, vilket kan medföra att den måste målas om. Tryck in lösull/mineralull eller annat tätningsmaterial i springan mellan taket och väggen samt mellan golvet och väggen.

Täta med måtta
För att bibehålla en bra inomhusmiljö ska du täta med måtta. Har huset självdrag måste en del luft kunna läcka in i huset.

Vindsbjälklaget och källargolvet
Om du förbättrar isoleringen på vindsbjälklaget, det vill säga golvet på vinden, har du åtgärdat de ytor som är lättast att komma åt. Energimyndigheten rekommenderar 40–50 cm isolering på vinden. Kom ihåg att det är viktigt att vinden är väl ventilerad efter isoleringen. Se till att det blir en luftspalt vid takfoten, dvs mellan isoleringen och yttertaket. Säkerställ också att det är tätt underifrån så att varm och fuktig luft inte kan komma upp på vinden. Finns det en taklucka till vinden måste även denna tätas och isoleras ordentligt.

Tilläggsisolering av väggarna
Om du vill förbättra isoleringen i väggarna kanske du även måste göra något åt dina fönster. Vid invändig isolering kan golvytan bli mindre och vissa väggar blir kortare, det kan medföra risker för fasaden och man isolerar inifrån. Att isolera ytterväggarna är lönsamt först då fasaden ska renoveras. Väggisolering bör vara ca 25–30 cm mineralull. 

Att tänka på
Har du bytt till nya täta fönster är det en isoleringsåtgärd i sig, tänk då på att
nya fönster är mer lufttäta än gamla och det är viktigt att kontrollera att man kan kompensera det minskade luftflödet vid fönsterbyte så att inomhusmiljön inte blir lidande. För den som har självdrag kan det bli nödvändigt att sätt in tilluftsventiler i väggarna alternativt vädra ordentligt ett par gånger per dygn. Finns det mekanisk ventilation bör man kontrollera att luftväxlingen är tillfredsställande även efter fönsterbytet.

Se mer info länken till höger.

  • Publicerat: 2017-01-02 av niclas.sturesson@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?