Eluppvärmning

Direktverkande el är ett uppvärmningssystem där elenergin omvandlas till värme direkt i varje radiator. Vid vattenburen elvärme värms vatten i en panna. Därifrån leds det varma vattnet ut i radiatorer i huset.

Vill du byta ut din direktverkande elvärme måste ett helt nytt värmesystem in. Det är fråga om konvertering. Du kan välja mellan att konvertera helt, det vill säga att installera ett vattenburet system eller du kan välja att delkonvertera. Delkonvertering innebär att man ersätter delar av direktelen mot ett minivattensystem, någon typ av bergvärmeanläggning eller luft-vattenanläggning som driver en eller flera fläktkonvektorer. Att konvertera sitt hus ligger på en kostnad ac cirka 4-5000 kr per radiator inkl rördragning. 

Med ett vattenburet system har du flera valmöjligheter, du kan välja mellan olika biobränslen som ved och pellets, ansluta dig till fjärrvärme eller installera en värmepump. Det är också bra att komplettera med någon form av eldstad. Till exempel en modern kakelugn eller täljstensugn som eldas med torr ved eller briketter En pelletskamin som automatiskt sätter igång när rumstermostater kallar på värme, är ett annat. En pelletskamin är dock beroende av el, så för att ha glädje av den vid strömavbrott måste det finnas reservkraft i form av batteribackup.

Miljöpåverkan el
Utsläppen beror på hur elen produceras. Vid hög belastning på elnätet kommer en stor del av elen från kolkraftverk med höga utsläpp.
El producerad av förnyelsebara energikällor är en bristvara. Ökad elanvändning ger därmed höga utsläpp från företrädesvis kolkraftverk.

Några sätt att minska elanvändningen:
Kontrollera inomhustemperaturen och sänk den om möjligt. Sänkning med en grad = 5% lägre energianvändning. Se även över dina vanor och beteende. Kanske finns det lite att göra där för att kunna sänka din energiförbrukning. Byt ut dåliga termostater eller installera ett styr och reglersystem. Installera pelletskamin. Installera solfångare för varmvatten och/eller byt varmvattenberedare. Installera luft-luftvärmepump.

Element
Gamla el-element har ofta slitna termostater vilket brukar resultera i ojämn värmereglering och därmed dålig komfort. Okänsliga termostater kan även bidra till övertemperaturer då de reagerar långsamt på tillfälligt värmetillskott från t.ex. solinstrålning. Vanligtvis kan inte de gamla termostaterna bytas men man kan förbättra sin gamla värmeanläggning med ett övergripande styrsystem som reglerar temperaturen med hjälp av temperaturgivare både inomhus och utomhus. Att låta installera ett styrsystem blir oftast billigare än att byta samtliga el-element. Med ett styrsystem har du även möjlighet att ställa in olika temperaturer under dygnet. T.ex. en temperatur när du är hemma och en när du är borta, eller olika dag- och nattemperaturer. Vill du ändå byta till nya element så välj element med elektroniska termostater som har bäst regleregenskaper.

Det finns även styr och reglersystem för vattenburen värme.

  • Publicerat: 2016-01-22 av niclas.sturesson@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?