Solvärme

En solvärmeanläggning kan ta delar av varmvattenbehovet och stötta värmeförsörjningen under vår och höst. I bästa fall kan solvärmen bidra med 20-30% av hushållets totala värme- och varmvattenbehov. Solvärmeanläggningen är därför ett komplement till värmesystemet. Under 4-6 månader (sommarhalvåret) kan solvärmen stå för merparten av värme- och varmvattenbehovet.

Ca 450 kWh/m² solfångare och år är effekten man kan räkna med när det gäller plana solfångare. För vacuumrör är effekten 500-650 kWh/m².

För att klara varmvattenbehovet i en normalfamilj behövs 4-6 m² solfångararea som kopplas ihop med en varmvattenberedare på 250-300 liter. Ska solfångarna anslutas till ett så kallat kombisystem, ihop med det övriga uppvärmningssystemet, måste solarean utökas och en större ackumulatortank krävs. Man rekommenderar här 50-100 liter ackumulatorvolym per m² solfångare.

Kostnader
Priserna på fabriksbyggd solfångare är ca 2 500:- per m²
Ett totalt pris brukar hamna på ca 5 000:- per m², beroende på förutsättningarna.

Mer info om solvärme här. 

  • Publicerat: 2017-01-02 av niclas.sturesson@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?