Adresser

Adressnummerskyltar

Varje bebyggd fastighet, som tilldelats adressnummer, skall vara försedd med adressnummerskylt.

Nummerskylt skall vara uppsatt på väl synlig plats vid huvudingången till fastigheten från den gata, väg eller annan offentlig plats adressnumret avser.

Det åligger fastighetsägare att på egen bekostnad anskaffa, uppsätta och underhålla adressnummerskylt.

Uppgift om namn på gator, vägar och offentliga platser samt för fastigheten bestämda adressnummer meddelas av byggnadsnämnden.

Det åligger ägare av fastighet att tåla, att kommunen på fastigheten uppsätter gatunamnskylt och trafikskylt.

Vid behov av ny eller justering av befintlig adress, kontakta mätningsingenjör
Jan Svensson  tel 0454-816 66. 

 

Belägenhetsadressen  för en fastighet erhålles genom att mäta antalet 10-tal meter från vägens början. (Ex. 350 m = 35) Omvänt kan således avståndet till den sökta adressen beräknas genom att multiplicera adressnumret med 10. Adresser med udda nummer ligger på vänster sida och adresser med jämna nummer ligger på höger sida, räknat från vägens början. Fastigheter vid avtagsväg som ej har eget namn får adress från huvudväg med ett tillägg som anger avståndet från huvudvägen.

Exempel

 Fastigheten är belägen

KNUTSBERGSVÄGEN 74

på höger sida ca 740m från Vekerumsvägen.

 

 

KNUTSBERGSVÄGEN 48-12

vid en avtagsväg från Knutsbergsvägen ca 480m från Vekerumsvägen på höger sida. Därefter ca 120m in på denna väg och på höger sida.

   

KNUTSBERGSVÄGEN 63-9

vid en avtagsväg från Knutsbergsvägen ca 630m från Vekerumsvägen på vänster sida. Därefter ca 90m in på denna väg och på vänster sida.

 

Bildbeskrivning av adress

Foto: Bild adresser

  • Publicerat: 2012-05-23 av bodil.gustafsson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?