Detaljplan för Asarum 40:194 m.fl. Lindemo

Planområdets läge
Planområdet ligger i sydvästra delen av Asarum, cirka 400 meter öster om riksväg 29, söder om bostadsområdet Rosendal och väster om Rosendalsvägen. Området ligger cirka fem kilometer från Karlshamns centrum.

Syftet med planen
Syftet med planläggningen är att utreda förutsättningarna för att möjliggöra ändamålen vård, skola, bostäder, handel, kontor samt idrott och sportanläggning inom fastigheterna Asarum 40:194, Asarum 40:55 och Asarum 40:56. Planen syftar även till att befästa bostadsändamål för de övriga privata fastigheterna Asarum inom planområdet. Planförslaget omfattar del av samfälligheten Asarum s:2. Läs mer om planens innehåll i plankartan och planbeskrivningen som finns bland dokumenten till höger.

Mer information
Samråd genomfördes 7 april - 4 maj 2015 och inkomna synpunkter håller på att sammanställas. Innan granskning kan genomföras ska utredningar göras och planhandlingarna revideras. 

Handlingarna till höger är de som arbetades fram till samrådet. Dessa kommer att ersättas av granskningshandlingarna när detaljplanen är ute på granskning.  

Kontaktuppgifter till planhandläggaren finns till höger.

Var är vi i processen?

 

Bildspel

Klicka på en av bilderna för större bild.

  • Publicerat: 2016-10-26 av lena.jarlhellgren@karlshamn.se
  • Etiketter: Detaljplanering,Detaljplan,Asarum 40:194
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?