Detaljplan för Hyacinten 2 och Hyacinten 9

Planområdets läge
Planområdet ligger i Karlshamns tätort och består av fastigheterna Hyacinten 2 och Hyacinten 9. Området är 2098 kvm stort och ligger i östra delen av tätorten ca 850 meter fågelvägen från Karlshamns torg.

Syftet med planen
Planens syfte är att möjliggöra avstyckning av två nya tomter. För att möjliggöra detta måste tomtindelningen inom planområdet upphävas. Detta görs i och med antagandet av detaljplanen. Läs mer om planens innehåll i plankartan och planbeskrivningen som finns bland dokumenten till höger.

Mer information
Planen antogs av byggnadsnämnden den 18 maj 2016. Planen vann laga kraft 20 juni 2016.

  • Publicerat: 2016-07-04 av sofi.ridback@karlshamn.se
  • Etiketter: Detaljplan,Hyacinten 2,Hyacinten 9,Planläggning,Detaljplanering
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?