Detaljplan för Samariten 2 och 3 m.fl.

Planområdets läge
Planområdet är lokaliserat i den norra delen av Karlshamns stad, mellan väg E22 och Länsmansvägen, öster om Sölvesborgsvägen. I öster gränsar planområdet till Fridhem.

Området utgörs till största delen av fastigheten Samariten 2, inom vilken Blekingesjukhuset Karlshamn med tillhörande byggnader och parkeringar är lokaliserat. Inom planområdet ingår även fastigheten Samariten 3 med förskola och del av fastigheten Karlshamn 3:3. Fastigheterna Samariten 3 och Karlshamn 3:3 ägs av kommunen, medan Samariten 2 ägs av Landstinget.

Planens syfte
Syftet med planläggningen är att befästa och utöka byggrätten för befintliga ändamål, vård, skola och teknisk anläggning, samt att möjliggöra för att utveckla fastigheterna för kontor, handel, parkering och bostäder.

Var är vi i processen?

Detaljplanen vann laga kraft den 22 januari 2015.

Bildspel

Klicka på en av bilderna för större bild.

  • Publicerat: 2018-06-27 av lena.jarlhellgren@karlshamn.se
  • Etiketter: Detaljplan,Samariten 2 och 3
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?