Detaljplan för Stensötan 4, Syrenen 16 och del av Karlshamn 4:1

Planområdets läge
Planområdet ligger i östra delen av centrala Karlshamn cirka 750 meter fågelvägen från torget.
 

Syftet med planen
Planens syfte är att anpassa detaljplanen efter den verkliga användningen av marken på Karlshamn 4:1. Syrenen 16 och Stensötan 4 använder sig båda av mark på Karlshamn 4:1 för bostadsändamål som egentligen är allmän platsmark natur. Syftet är att göra om detaljplanen så att de angivna fastigheterna kan köpa in de delar av Karlshamn 4:1 som de använder, och har så gjort under de senaste 20-30 åren. För att kunna göra detta måste den allmänna platsmarken planläggas som bostadsändamål. Tomtindelning kommer även att upphävas i och med planarbetet.


Läs mer om planens innehåll i plankartan och planbeskrivningen som finns bland dokumenten till höger.


Mer information
Planen har vunnit laga kraft 2015-01-08. Detaljplanearbetet är härmed avslutat.

Kontaktuppgifter till planhandläggaren finns till höger.

 

  • Publicerat: 2016-06-27 av sofi.ridback@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?