Detaljplan för del av Rävabygget 4:1 m.fl. Södra Cell Mörrum

Planområdets läge
Området är lokaliserat norr om Södra Cell Mörrum, cirka 3 kilometer söder om centrala Mörrum. Föreslagen detaljplan ryms till största del inom fastigheten Rävabygget 4:1, som ägs av Södra Cell AB. 

Planens syfte
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en fortsatt expansion av Södra Cell Mörrum i riktning norrut. Detaljplanen innebär att ett markområde som idag främst består av skogs- eller ängsmark planläggs för industriändamål. Detaljplanen är generell till sin karaktär och avses medge flexibilitet för etablering av industriverksamheter. Detaljplanen syftar även till att åstadkomma en bra avvägning mellan naturvård och industriintressen och tar hänsyn till områden med höga naturvärden.

Var är vi i processen?
Detaljplanen befinner sig i antagandeskedet. 

 

Bildspel

Klicka på en av bilderna för större bild.

  • Publicerat: 2019-01-14 av lena.jarlhellgren@karlshamn.se
  • Etiketter: Detaljplan,Södra Cell,Rävabygget 4:1
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?