Detaljplanering

En detaljplan är ett juridiskt dokument och kan ses som ett avtal mellan kommun och markägare. Den styr hur marken får användas och talar om vad, var och hur man får bygga. En detaljplan gäller fram till dess den ersätts, ändras eller upphävs. Genom planläggning garanteras olika intressenter insyn och inflytande.

Detaljplaner omfattar oftast mindre delar av kommunen och består av en plankarta med bestämmelser. De utgör underlag för bedömningen av bygglov, marklov och rivningslov.

Detaljplaner ska upprättas enligt plan- och bygglagen. En närmare beskrivning av hur arbetet med att ta fram detaljplaner går till finner du under rubriken Planprocessen eller via länken till Boverket.

Du som står i begrepp att förvärva eller att bebygga en fastighet ska alltid hämta in den planinformation som finns för din fastighet. Du kan behöva informationen som underlag när du planerar för exempelvis en tillbyggnad och ska upprätta bygglovshandlingar. Under rubriken ”Aktuella planarbeten” finner du pågående detaljplaner och program som kommunen arbetar med och de detaljplaner som ligger ute för samråd eller utställning/granskning. Här finns även de planer som vann laga kraft under 2015och senare.

Gällande detaljplaner

Besök vår karttjänst för detaljplaner för att se vilka byggplaner som finns i ett område. Här kan du också se vad detaljplanen säger om en tomt eller fastighet.

Du kan få gällande detaljplaner skickade till dig via e-post eller utskrivna på papper och skickade som vanlig post. Kontakta stadsbyggnadsavdelningen enligt kontaktuppgifterna på denna sida så hjälper vi dig. Glöm inte att ange vilken fastighet eller adress som du är intresserad av.

  • Publicerat: 2017-05-15 av anna.terning@karlshamn.se
  • Etiketter: Detaljplanering,detaljplan
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?