Sotning

Sotare.

Sotningsenheten svarar för den lagstadgade sotningen och brandskyddskontroller i Karlshamns kommun. OBS, om du har förhinder eller vill ändra en tid ring 0454-814 50.

  • Publicerat: 2016-09-20 av annika.bergh@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?