Om Stationsområdet

Idén om att bygga om området vid centralstationen i Karlshamn väcktes redan för cirka 20 år sedan och har funnits med i kommunens två senaste översiktsplaner från 2007 och 2015. Området ska bli en så kallad blandstad med olika typer av lägenheter, både hyres- och bostadsrätter, som passar alla åldrar i både yta och pris. Upp till 550 bostäder planeras inom en 15 års period. Men innan det börjar byggas är det mycket som ska göras: bland annat måste bangården flyttas till Stilleryd, detaljplaner upprättas och mark förvärvas och analyseras. 

Arkitekternas idéskisser på ombyggnaden

I början av april 2016 presenterade arkitektbyråerna White och Fojab sina inspirationsskisser på hur de tänker sig att området vid centralstationen kan se ut i framtiden. 

  • Publicerat: 2017-06-02 av fredrik.ek@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?