Driftstörningar

Här ser du vilka planerade och aktuella arbeten som är på gång i Karlshamns kommun. Längst ner på sidan kan du även registrera eller avregistrera dig för att få kommunens sms-meddelanden om större driftstörningar eller krissituationer som berör dig där du bor eller vistas.

-------------------------------------------------------------------------
Aktuella arbeten
-------------------------------------------------------------------------

Godkända vattenprover i Hällaryd. Fortsatt lågt vattentryck i både Hällaryd och Åryd

27 april 2017 - tills vidare

Nu visar analyserna att vattnet i Hällaryd återigen går att dricka utan att det först behöver kokas. Vattentrycket är fortsatt lågt i både Hällaryd och Åryd. Detta beror på att tryckstegringsstationen i Hällaryd ännu inte är igång och att kopplingsarbete fortfarande pågår efter den omfattande vattenläckan som inträffade under påskhelgen. Vattentrycket kommer förmodligen att vara lågt i ytterligare en vecka.

 

 Gallring i skogsområdet vid Prästslättsskolan

27 mars 2017 - tills vidare

Med start vecka 13 genomförs bokskogsgallring i Karlshamns kommuns skogar i skogsområdet bakom Prästslättsskolan. Allmänheten ombeds vara försiktiga och hålla behörigt avstånd till arbetande personal och maskiner.

Kontakta parkenhetens utredningsingenjör Linnéa Persson för eventuella frågor. Kontaktuppgifter finns till höger.

Avverkningar i Långasjönäs naturreservat och Svängsta

20 mars 2017 - tills vidare

Med start vecka 12 genomförs avverkningar i Karlshamns kommuns skogar i Långasjönäs naturreservat och i de västra delarna av Svängsta. Allmänheten ombeds vara försiktiga och hålla behörigt avstånd till arbetande personal och maskiner.

I Långasjönäs är det slutavverkning av barrskog som kommer att utföras och Svängsta är det gallring av barrskog.

Kontakta parkenhetens utredningsingenjör Linnéa Persson för eventuella frågor. Kontaktuppgifter finns till höger.

Underhållsarbete på motionsspåret runt Abborresjön i Svängsta

20 mars 2017 - tills vidare

Med start vecka 12 kommer parkenheten att utföra underhållsarbete på motionsspåret runt Abborresjön där vi bl.a. kommer att byta spårets material från flis till grus. Det görs för att öka motionsspårets tillgänglighet för exempelvis barnvagnar och rullatorer.

Det innebär att motionsspåret under våren periodvis kommer att vara svårframkomligt eller avstängt. Allmänheten ombeds att ta hänsyn till och ej gå nära arbetande maskiner, fordon och personal.

Kontakta parkenhetens arbetsledare Tomas Lind för eventuella frågor. Kontaktuppgifter finns till höger.

Byggnation av vindskydd i Långasjönäs naturreservat

6 februari 2017 - tills vidare

Från och med vecka 10 kommer byggnation av ett vindskydd pågå mellan Stora och Lilla Kroksjön. Detta innebär att det på vardagar kl 07.00-16.00 kan förekomma störande ljud i området. Vänligen visa hänsyn till arbetande personal och maskiner.

Kontakta parkenhetens utredningsingenjör Linnéa Persson för eventuella frågor. Kontaktuppgifter finns till höger.

Stenbackaslingan, Asarum

9 november 2016 - tills vidare
Parkenheten bygger ett utegym väster om Stenbackaslingan och arbetet beräknas vara klart våren 2017.

Lärkvägens lekplats, Asarum

7 november 2016 - tills vidare
Arbetet med att rusta upp den östra lekplatsen på Lärkvägen i Asarum har påbörjats. Tidigare lekredskap har plockats bort för att ge plats åt en ny utforming och ny utrustning. Allmänheten ombeds av säkerhetsskäl att vara försiktiga och ta hänsyn till och inte gå nära arbetande maskiner, fordon och personal.

Lindegårdsvägen, Mörrum

23 november 2015 - tills vidare
Lindegårdsvägens lekplats byggs om.

-------------------------------------------------------------------------
Trafik
-------------------------------------------------------------------------

Vårsopning av gator och torg

10 mars 2017 - tills vidare
Vintersäsongen är över och gatuenheten har börjat sopa gator och torg.
På grund av att vi måste anpassa oss efter fibergrävning och återställning efter denna finns ingen särskild turordning i år. Dock fortsätter vi att sopa gator och torg så snabbt vi kan och håller på tills det är klart.

Hjälp oss genom att sopa rent på gångbanor framför er fastighet.
Tänk även på att se över buskar och träd som växer ut över gångbanor och gator. Regler för detta återfinns i Karlshamn Kommuns lokala ordningsföreskrifter.

Halkbekämpning och snöröjning, Karlshamns kommun

8 november 2016 - tills vidare
Vintersäsongen har dragit igång och Gatu- och Parkenheten ligger i beredskap för att rycka ut och bekämpa eventuell snö och halka vid behov. Klicka här om du vill läsa mer om vinterväghållning.

Vislandabanan (gång- och cykelväg), Svängsta

14 oktober 2016 - tills vidare
Delar av gång- och cykelvägen utmed Vislandabanan är avstängd då vägen förses med belysning. Avstängningen gäller mellan Ebbarpsvägen och Brovägen i Svängsta. Vänligen välj annan väg.

Östra Härnäsvägen, Öjamåla

11 april 2016 - tills vidare
På grund av skada på stenvalvsbron kommer en total sträcka på cirka 100 meter att vara avstängd för fordonstrafik mellan Slänsmålavägen och Letesmålavägen.

-------------------------------------------------------------------------
Belysning
-------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------
Tänk på
-------------------------------------------------------------------------

Under arbetets gång kan det råda begränsad framkomligheten och om du har möjlighet, välj gärna annan väg. För din och vår säkerhet ber vi dig köra försikigt när du passerar våra arbetsplatser och respektera skyltningen.

Var snälla och respektera eventuella avstängningar och håll ordentligt avstånd från våra arbetsfordon, då sikten från dem kan vara begränsad!

-------------------------------------------------------------------------
Sms vid störning eller kris
-------------------------------------------------------------------------

Läs mer om Karlshamns kommuns sms-tjänst på kommunens webbplats. 


Kontakter

Arbetsledare, gata
Pär Lindqvist
Tel 0454-814 27  Fax 0454-814 40
samhallsbyggnad@karlshamn.se


Arbetsledare, park
Mikael Håkansson
Tel 0454-814 23  Fax 0454-814 40
samhallsbyggnad@karlshamn.se
Grönyteskötsel, lekplatser, bostadsnära skog, julbelysning, anläggningsarbete, grävtillstånd i parkmark


Arbetsledare, park
Tomas Lind
Tel 0454-814 24  Fax 0454-814 40
samhallsbyggnad@karlshamn.se
Badplatser, friluftsområden, naturreservat, vandringsleder, motionsspår


Utredningsingenjör, park
Linnéa Persson (föräldraledig)
Tel 0454-814 25  Fax 0454-814 40
samhallsbyggnad@karlshamn.se
Produktionsskog, naturreservat, upphandling


Arbetsledare, VA
Magnus Pettersson
Tel 0454-81408  
magnus.pettersson@karlshamn.se
Rörnät

  • Publicerat: 2017-04-27 av annette.sandberg@karlshamn.se
  • Etiketter: trafik,trafiksäkerhet,trafikregleringar,vatten,VA,va-ledningar,vattenledningar,vattenläcka,skogsvård,avverkning,röjning,gallring,anläggningsarbete,asfaltering,beläggningsarbete,halkbekämpning,halka,is,halt väglag,snöröjning,plogning,snö,gatubelysning,belysning,kabelfel,felsökning,reparation
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?