Driftstörningar

Här ser du vilka planerade och aktuella arbeten som är på gång i Karlshamns kommun. Längst ner på sidan kan du även registrera eller avregistrera dig för att få kommunens sms-meddelanden om större driftstörningar eller krissituationer som berör dig där du bor eller vistas.

-------------------------------------------------------------------------
Aktuella arbeten
-------------------------------------------------------------------------

Underhåll av bro på strandpromenaden

26 juni - 30 juni 2017

Under vecka 26 är bron på strandpromenaden nedanför Saltsjöbaden avstängd för underhåll. Information och hänvisning finns på platsen.

Renovering av avloppsledningar 

8 juni 2017

Under vecka 24 kommer kommunens entreprenör Aarsleff Rörteknik att renovera avloppsledningar i Asarum, Svängsta.

Gator som berörs är Lärkvägen i Asarum och Jonas Nilssons väg, Branta vägen och Öjavadsvägen i Svängsta. 

Aarsleff Rörteknik använder en teknik som gör att systemet inte behöver stängas av. Däremot kan vissa berörda fastigheter behöva begränsa sitt vattenutsläpp på avloppsledningsnätet under en kortare tid.

Det kan också vara så att det luktar polyesterplast från torra vattenlås under tiden som renovering sker. Detta är inte farligt och du som bor i berörda områden kan motverka lukten genom att fylla på vatten i vattenlåsen i huset.

Eventuella frågor besvaras gärna av personalen på arbetsplatsen. Information om renoveringsmetoden hittar du på Aarsleffs hemsida.

Avverkningar i Långasjönäs naturreservat och Svängsta

20 mars 2017 - tills vidare
Med start vecka 12 genomförs avverkningar i Karlshamns kommuns skogar i Långasjönäs naturreservat och i de västra delarna av Svängsta. Allmänheten ombeds vara försiktiga och hålla behörigt avstånd till arbetande personal och maskiner.
I Långasjönäs är det slutavverkning av barrskog som kommer att utföras och Svängsta är det gallring av barrskog.
Kontakta parkenheten för eventuella frågor. Kontaktuppgifter finns till höger.

Lärkvägens lekplats, Asarum

7 november 2016 - tills vidare
Arbetet med att rusta upp den östra lekplatsen på Lärkvägen i Asarum har påbörjats. Tidigare lekredskap har plockats bort för att ge plats åt en ny utforming och ny utrustning. Allmänheten ombeds av säkerhetsskäl att vara försiktiga och ta hänsyn till och inte gå nära arbetande maskiner, fordon och personal.

Bekämpning av jättelokor

Under växtsäsongen
Jättelokan bekämpas i utsatta områden i Karlshamns kommun. Växten bekämpas dels då det är en främmande art som kan tränga ut den naturliga vegetationen och dels då saften från jättelokan kan ge brännskador på människors hud.
När bekämpning pågår kommer skyltar i området upplysa om detta.
Håll avstånd från platser där bekämpning pågår.
Gå inte i områden där ni ser färska rester efter bekämpningen.

-------------------------------------------------------------------------
Trafik
-------------------------------------------------------------------------

Vårsopning av gator och torg

10 mars 2017 - tills vidare
Vintersäsongen är över och gatuenheten har börjat sopa gator och torg.
På grund av att vi måste anpassa oss efter fibergrävning och återställning efter denna finns ingen särskild turordning i år. Dock fortsätter vi att sopa gator och torg så snabbt vi kan och håller på tills det är klart.

Hjälp oss genom att sopa rent på gångbanor framför er fastighet.
Tänk även på att se över buskar och träd som växer ut över gångbanor och gator. Regler för detta återfinns i Karlshamn Kommuns lokala ordningsföreskrifter.

Östra Härnäsvägen, Öjamåla

11 april 2016 - tills vidare
På grund av skada på stenvalvsbron kommer en total sträcka på cirka 100 meter att vara avstängd för fordonstrafik mellan Slänsmålavägen och Letesmålavägen.

-------------------------------------------------------------------------
Belysning
-------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------
Tänk på
-------------------------------------------------------------------------

Under arbetets gång kan det råda begränsad framkomligheten och om du har möjlighet, välj gärna annan väg. För din och vår säkerhet ber vi dig köra försikigt när du passerar våra arbetsplatser och respektera skyltningen.

Var snälla och respektera eventuella avstängningar och håll ordentligt avstånd från våra arbetsfordon, då sikten från dem kan vara begränsad!

-------------------------------------------------------------------------
Sms vid störning eller kris
-------------------------------------------------------------------------

Läs mer om Karlshamns kommuns sms-tjänst på kommunens webbplats. 


Kontakter

Arbetsledare, gata
Pär Lindqvist
Tel 0454-814 27  Fax 0454-814 40
samhallsbyggnad@karlshamn.se


Arbetsledare, park
Mikael Håkansson
Tel 0454-814 23  Fax 0454-814 40
samhallsbyggnad@karlshamn.se
Grönyteskötsel, lekplatser, bostadsnära skog, julbelysning, anläggningsarbete, grävtillstånd i parkmark


Arbetsledare, park
Tomas Lind
Tel 0454-814 24  Fax 0454-814 40
samhallsbyggnad@karlshamn.se
Badplatser, friluftsområden, naturreservat, vandringsleder, motionsspår


Utredningsingenjör, park
Linnéa Persson (föräldraledig)
Tel 0454-814 25  Fax 0454-814 40
samhallsbyggnad@karlshamn.se
Produktionsskog, naturreservat, upphandling


Arbetsledare, VA
Magnus Pettersson
Tel 0454-81408  
magnus.pettersson@karlshamn.se
Rörnät

  • Publicerat: 2017-06-20 av sara-marie.rannback@karlshamn.se
  • Etiketter: trafik,trafiksäkerhet,trafikregleringar,vatten,VA,va-ledningar,vattenledningar,vattenläcka,skogsvård,avverkning,röjning,gallring,anläggningsarbete,asfaltering,beläggningsarbete,halkbekämpning,halka,is,halt väglag,snöröjning,plogning,snö,gatubelysning,belysning,kabelfel,felsökning,reparation
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?