TBU Blekinge

Tobaksfria barn och unga i Blekinge 

Tobaksfria barn och unga i Blekinge (TBU) är ett samverkansprojekt mellan länets alla fem kommuner, Landstinget i Blekinge och Länsstyrelsen i Blekinge. Projektet syftar till att bygga upp arbetssätt och strukturer för ett långsiktigt och enhetligt tobaksförebyggande arbete riktat till barn och unga i Blekinge. Målet är att på sikt minska tobaksbruket bland barn och unga. Projektet pågår till och med 2017.


 

Varför ett länsgemensamt tobaksprojekt?

Tobaksbruket är ett av de allvarligaste hoten mot folkhälsan. I Blekinge finns ca. 23 000 ungdomar i åldern 13-25 år och det finns därför lika många goda skäl till tobaksprojektet. Det är i denna åldern som tobaksbruk vanligtvis etableras. Om vi i Blekinge tillsammans kan bygga upp ett effektivt tobaksförebyggande arbete kan vi också stödja och bidra till barns och ungas tobaksfrihet.

För att nå framgång bygger projektet på fyra hörnstenar:

  • Begränsande insatser
  • Förebyggande insatser
  • Normförändrande insatser
  • Tobaksavvänjande insatser

 

Projektet tar ett helhetsgrepp i det tobaksförebyggande arbetet genom att involvera många olika aktörer och arenor. TBU samverkar bland annat med föreningsliv, idéburna organisationer och näringsliv.

Pågående arbete

Under hösten 2015 genomförs en kartläggning av tobaksbruket bland ungdomar i Blekinge. Dessutom genomförs en kartläggning av rökfria skolgårdar på samtliga högstadie- och gymnasieskolor. Resultaten av dessa kommer att presenteras i början på 2016.

För mer information om projektet kontakta projektledare Carin Håkansson. 

 

Carin Håkansson

Projektledare Tobaksfria barn och unga i Blekinge 

Länsstyrelsen i Blekinge Län

Direkttelefon: 010-224 02 33

e-post carin.hakansson@lansstyrelsen.se

 

  • Publicerat: 2017-04-27 av annika.bergh@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?