Egen- och småföretagare

Vid  uppkomna tvister med konsumenter hjälper konsumentvägledningen till med vilka regler och lagar som gäller. Konsumentvägledaren kan medla mellan näringsidkaren och konsumenten om båda parter är överens om detta.

Konsumentvägledaren informerar endast om den lagstiftning som gäller och tar inte ställning i ärendet.

Bluffakturor, annonsskojare etc.

Så kallade bluffakturor är vanliga frågor vi får från företagare .

Domän, internetannonser, nummerupplysning etc. dessa ringer ofta upp och påstår att du har ett abonnemang eller liknande och vill bara bekräfta uppgifter. Även erbjudanden som är utformade som fakturor är vanliga.

Vårt råd är, be dem skicka över matr. så du i lugn och ro kan titta igenom det och därefter ta ett beslut om du vill vara med i en internetkatalog för 30 000:-  !! om året, för det är vad det kan kosta om du tackar ja över telefon eller ingår avtal med dem.

För mer info ta kontakt med Konsument Karlshamn.

Märkning av varor - prisinformation
Prisinformationslagen ger regler hur prisinformationen skall se ut till kunden. Lagen är en marknadsrättslig lag som man kan anmäla till Konsumentverket om man anser att märkningen av varor är felaktig.

 

Priset skall som regel innehålla moms till konsument
Huvudregeln är att priset ska anges skriftligen och att mervärdesskatt( moms) och andra skatter ska vara inräknade. Det ska tydligt framgå vilken vara eller tjänst priset avser. Om avgifter eller andra kostnader tillkommer ska detta anges särskilt.

 

På en vara i en butik eller i ett skyltfönster ska priset anges antingen på förpackningen, på en hyllkantsetikett eller i en prislista. Det ska vara enkelt för konsumenten att ta del av priset. 

Reklam och marknadsföring
All marknadsföring ska utformas så att det tydligt framgår att det är marknadsföring. Det ska också tydligt framgå vem som svarar för marknadsföringen.Som företagare har du möjligt att anmäla en konkurrents marknadsföring till Konsumentverket direkt om den är vilseledande. Läs mer om marknadsföring på Konsumentverkets sidor för företagare.

Se även länkar nedan:

Konsumentverkets sida för företagare

Konsumentköplagen

Prisinformation

Konsumenttjänstlagen

Distans och Hemförsäljningslagen

Mer information lämnas av
Konsumentvägledare Niclas Sturesson
Telefon 0454-811 65
Epost konsument@karlshamn.se

 

  • Publicerat: 2015-06-10 av niclas.sturesson@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?