Miljö- och hälsoskydd

Fågel vid havet.

Miljöförbundet Blekinge Väst

Karlshamns kommun har delegerat ansvaret för att bedriva tillsyn på miljö- och hälsoskyddsområdet till Miljöförbundet Blekinge Väst. Miljöförbundet Blekinge Väst är ett kommunalförbund med ansvar för tillsyn och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Medlemmar i kommunalförbundet är Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner.

Miljöförbundet har ett brett arbetsfält och ska på uppdrag av direktionen för Miljöförbundet Blekinge Väst arbeta för att dessa tre medlemskommuner ska ha ren luft, rent vatten, säkra livsmedel, sund och trygg inomhusmiljö och värdefulla naturområden. Vår uppgift är bland annat att ge företag och allmänheten råd, anvisningar och upplysningar i miljö- och hälsoskyddsfrågor, livsmedelshantering samt bedriva tillsyn enligt gällande lagstiftning. Information till företag och allmänhet är en viktig del av det förebyggande arbetet.

Välkomna att kontakta oss och titta gärna in på vår hemsida för tips och råd!

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontrollen i länet.

  • Publicerat: 2016-09-20 av annika.bergh@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?