Foto: Pexels/Pixabay

22 miljoner beviljat i stöd för utbyggnad av fiber

2017-01-12 | Bo
Länsstyrelsen har i dagarna fattat beslut om nya stöd till utbyggnad av bredband på landsbygden. Karlshamn Energi har tidigare fått stöd beviljat för området Mieådalen där utbyggnaden sker under året och nu har även områdena Vettekulla/Matvik och Vekerum med flera fått beviljat stöd. Projektering startas upp under våren och beräknad start för utbyggnaden är 2018.

Karlshamn Energi lämnade under 2016 in ansökningar om stöd hos Länsstyrelsen för landsbygdsprojekt gällande utbyggnad av bredband i flera områden. Igår kom beskedet att Länsstyrelsen fattat positivt beslut för två av dessa ansökningar. I Blekinge har totalt nio olika projekt beviljats stöd inom nuvarande landsbygdsprogram varav tre är Karlshamn Energis projekt.

Karlshamn Energi har sedan starten av utbyggnaden arbetat för att få fiber till landsbygden och intresset har varit stort. I de områden som det nu beviljats stöd för berörs cirka 1 700 fastigheter av beslutet. Den totala projektkostnaden beräknas till 32 miljoner kronor varav stödet uppgår till cirka 22 miljoner kronor. Den totala gräv- och plöjsträckan för båda projekten är 12 mil.

–  Det känns väldigt roligt att vi har fått ett positivt besked, säger Anders Strange, VD på Karlshamn Energi. Nu när beskedet kommit kan vi starta upp med projektering av de villor som finns med i ansökan. Vi beräknar i nuläget kunna påbörja utbyggnaden under 2018 för att vara klart i början av 2019. Genom dessa nya projekt tar vi ett stort steg mot att nå 90 %-målet i Karlshamns kommun, fortsätter Anders. 

Förutom satsningarna på landsbygden är utbyggnaden av bredbandsnätet i full gång även för övriga delar av kommunen och ett antal områden är levererade och klara. Arbetet pågår för fullt i bland annat delar av Mörrum och Asarum. Karlshamn Energi räknar med att alla tätorter i kommunen ska vara utbyggda under 2018. Totalt kommer cirka 250 miljoner satsas på bredbandsutbyggnaden till år 2020.

  • Författare: annika.bergh@karlshamn.se
  • Etiketter: fiber fibernät
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?