Foto: Annette Sandberg

Ansök om att nyttja slåtter och betesmark

2018-07-08 | Bo
Den långvariga torkan som råder har fått till följd att det är akut brist på stråfoder till kor, hästar och övriga gräsätande djur. Karlshamns kommun har cirka fem hektar slåtter och betesmark tillgängligt för lantbrukare att ansöka om att få nyttja.

Ett flertal kommuner har under de senaste veckorna aktivt gått ut och kartlagt vilka gräsområden man förfogar över i kommunal regi och som eventuellt kan vara lämpliga att nödskörda gräs på. I dessa fall har lantbrukaren fått ansöka om att skörda och ta tillvara växtligheten på dessa ytor, det vill säga inga tillkommande kostnader för kommunen.

Karlshamns kommuns gata-park avdelning har kartlagt vilka områden i kommunens ägo som är lämpliga att temporärt upplåta kostnadsfritt för slåtter, skörd eller bete. Det finns cirka fem hektar slåtter och betesmark tillgängligt.

Ni som är intresserade av detta hör av er till verksamhetsansvarig Mikael Johansson på Gata- parkavdelningen genom Karlshamns kommuns växel 0454-810 00.

  • Författare: leila.rudelius@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?