Foto: Leila Rudelius

Ansökan om bygglov för Saltsjöbaden

2018-05-04 | Bo
Nu finns det möjlighet för boende och fastighetsägare i närområdet samt allmänheten att lämna synpunkter.

En ansökan om bygglov för Saltsjöbaden; fastigheten Karlshamn 5:20 är inlämnad. Ansökan avser nybyggnad av byggnad som är avsedd för kultur- och besöksverksamhet omfattande utställningar, möten, vigslar, konferenser, sammanträden och representation samt serveringsmöjligheter.

Nu finns det möjlighet för boende och fastighetsägare i närområdetsamt allmänheten att lämna synpunkter. Senast den 28 maj ska synpunkterna ha kommit in till byggnadsnamnden@karlshamn.se eller till Samhällsbyggnadsförvaltningen, stadsbyggnadsavdelningen, Rådhuset,37481 Karlshamn.

Handlingarna finns tillgängliga på stadsbyggnadsavdelningen.

Byggnadsnämnden

  • Författare: Annette.sandberg@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?