Foto: Krisztina Andersson

Attraktiva bostäder när nya Stärnö Sjöstad tar form

2018-11-01 | Bo
Den pågående detaljplanen för Stärnö, som bland annat behandlar det område där det har bedrivits täktverksamhet, är avslutad och ändrad. Istället för verksamheter med marina inriktningar ligger nu fokus på bostäder, detta efter att en genomförd riskutredning visar att det är möjligt.

Detaljplanen för Stärnö har pågått sedan 2001. Till en början var inriktningen, då precis som nu, bostäder, fritid, kultur och turism, men för 6–7 år sedan fändrades inriktningen till att istället handla om att skapa ett verksamhetsområde med marina kopplingar.

Ingen risk med att bygga bostäder i området

–Vid det aktuella tillfället ansågs det att det inte skulle vara lämpligt att bygga bostäder i området, man bedömde att närliggande verksamheter som bland annat oljecisterner, skulle innebära en risk för bostäder. Någon utredning gjordes inte som styrkte bedömningen eftersom det inte fanns tid på grund av förlängningar av brytningar. För att komma vidare i planarbetet togs därför ett nytt beslut om att ändra inriktningen till att omfatta verksamhetsområde och småbåtshamn istället för bostäder, säger Per-Ola Mattsson, kommunalråd i Karlshamns kommun.

Karlshamns kommun har nu tagit ett omtag på hela arbetet och låtit genomföra en riskanalys för att utreda om det föreligger någon risk för bostäder i området kring bergtäkten.

– Analysen visar att det inte finns några risker med att bygga bostäder, vilket är glädjande, säger Per-Ola Mattsson.

Riskanalysens positiva resultat är viktig ur flera aspekter. Dels bekräftar den fortsatt existens av befintlig bebyggelse längs Stärnövägen men även öppnar upp för prövning av bostadsändamål i ett av Sveriges mest attraktiva och unika områden där natur- & kulturhistoriskt intressant miljö möter en av våra främsta fördelar – havet. Det ger oss även möjlighet att genom sanering av de förorenade områden ta ansvar, läka såren i landskapet öppna upp området för alla kommuninvånare.

Att bygga bostäder ger bättre ekonomiska möjligheter

Exakt hur många bostäder det handlar om och i vilken utformning är i dagsläget oklart. Uppskattningsvis kan det röra sig om några hundra bostäder och tanken är att bygga längs med Södra Stärnövägen mot Stärnö havsbad och vid platsen för brytningen. Bostadsrätter ses som särskilt intressanta men även hyresrätter kan komma att bli aktuella. Området ska enligt planen vara tillgängligt för allmänheten med strandpromenad och promenadstråk.

Att bygga bostäder i stället för att skapa ett verksamhetsområde på Stärnö ger bättre ekonomiska möjligheter i genomförandet då bostadsändamål innebär ökade bidrag för sanering. 

– Det här är ett fantastiskt område med närhet till bad, naturreserverat, kulturmiljö och staden med handel och service. Stärnö är ett av de få havsnära områden i Karlshamns kommun där strandskyddet dessutom är upphävt, vilket underlättar själva planprocessen, säger Emina Kovacic, stadsbyggnadschef och stadsarkitekt i Karlshamns kommun.

Husen börjar byggas om två, tre år

Förhoppningarna är nu att bygget ska ha kommit igång om några år med en första huskropp på plats i nya Stärnö Sjöstad.

– Om vi blir klara med detaljplanen som tänkt under 2019 så borde byggnationen vara igång 2020–2021, säger Per-Ola Mattsson.

 

 

  Text och foto: Krisztina Andersson

  • Författare: leila.rudelius@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?