Foto: Leila Rudelius. Bildtext: Stiftelsen Ingvar och Katarina Backhamres minne på Saltsjöbaden.

Gåva räddar Saltsjöbaden

2017-08-09 | Bo
I flera decennier har Karlshamns kommun fått skjuta till pengar för att inte den anrika restaurang Saltsjöbaden i Vägga ska förfalla totalt. Man har också länge försökt att få byggnaden uthyrd eller såld, utan att lyckas då det krävts för mycket investeringar. Men nu har ett hemvändarpar från Amerika kommit med ett erbjudande som tagits emot med öppna armar.

Ingvar och Katarina Backhamre flyttade från Karlshamn till USA för drygt 30 år sedan. Ingvar var bland annat väldigt framgångsrik inom Tarkett koncernen och lyckades skaffa sig en större förmögenhet. När de nu på ålderns höst återvänt till Karlshamn, där Katarina är född och uppvuxen, vill de skänka pengarna till allmännyttiga ändamål med anknytning till Karlshamn.

– Ingvar har en betydande förmögenhet, men inga barn, och vill därför skänka närmare 25 miljoner till den nybildade stiftelsen Ingvar och Katarina Backhamres minne som ska stödja allmännyttig verksamhet i kommunen, uppåt 15 miljoner ska gå till att bygga den Nya Saltsjöbaden som kommer att skänkas till kommunen efter deras frånfälle, hittills drygt 6 miljoner har skänkts till Karlshamns golfklubb och eventuellt framtida stöd för ett museum för den svenska utvandringen till Amerika, säger Anders Sjöholm som är paret Backhamres advokat.

Nytt ståtligt Saltsjöbaden ska byggas

Under en presskonferens som hölls på Saltsjöbaden ute i Vägga under onsdagen berättade paret Backhamre och Per-Ola Mattsson, (S) ordförande i Stiftelsen för Oscar Lundgrens Väggafonder, som idag äger fastigheten, om planerna för det Nya Saltsjöbaden.

– Vi vill bygga ett nytt ståtligt Saltsjöbaden som Karlshamnarna kan vara stolta över i generationer. Här tänker vi ha ett litet museum över vår livshistoria och ett litet konstgalleri som ska vara öppet för allmänheten att besöka några gånger om året, säger Ingvar Backhamre.

Katarina Backhamre är konstnär och har tänkt ha sin ateljé i huset som bland annat även kommer att inrymma ett storkök och konferensrum. Paret ska inte använda Saltsjöbaden som bostad i enlighet med stadgarna. I avtalet mellan den nya Stiftelsen Ingvar och Katarina Backhamres minne och Oscar Lundgrens Väggafonder står det att kommunen ska se till att riva det befintliga huset, städa upp och röja på tomten som paret Backhamre, 78 respektive  73 år gamla, kommer att arrendera för en krona om året som tack för att de sörjer för hela fastigheten, byggnad och tomt, fram till dess att de båda gått bort. Efter deras frånfälle, eller tills den dagen de väljer att inte ha Saltsjöbaden längre, ska byggnaden gå över till stiftelsen för Oscar Lundgrens Väggafonder, vars förmögenhet och tillgångar förvaltas av kommunstyrelsen. Fonden har i stort sett inga pengar och är beroende av ett kommunalt bidrag på 150 tusen kronor om året för att klara det mest väsentliga underhållet av Saltsjöbaden.

– Saltsjöbaden har uppåt 200 tusen kronor i årliga omkostnader, och inkomsterna vi får genom uthyrning till bröllopstillställningar och dylikt räcker inte på långa vägar, säger Per-Ola Mattsson, ordförande i stiftelsen för Oscar Lundgrens Väggafonder tillika kommunstyrelsens ordförande.

Erbjudande för bra att säga nej till

Styrelsen för Oscar Lundgren fonden har fått fastigheten Saltsjöbaden värderad och en teknisk genomgång visar att det är mycket som behöver åtgärdas. Uppskattningsvis beräknas att det behövs 3 miljoner kronor till ett fungerande kök och minst lika mycket till för övriga åtgärder som nytt tak och isolering. 

– Vi har haft ett par seriösa intressenter/krögare som bedömt att det är för stora investeringar för att få igång restaurangen. Backhamres erbjudande var för bra för att säga nej till, säger Per-Ola Mattson.

– Hade vi inte tagit detta erbjudande skulle vi med all sannolikhet fått riva Saltsjöbaden inom några år ändå eftersom byggnaden är i så dåligt skick, och då inte haft råd att bygga nytt. Då hade vi stått där med ingenting. Nu får vi en ny byggnad och utveckling, säger Per-Ola som har hela styrelsen med sig.

En win-win situation

För att klara av kostnaden för rivning och röjning ska stiftelsen för Oscar Lundgrens Väggafonder begära ett extra kapitaltillskott från kommunstyrelsen, något som Per-Ola Mattsson menar inte kommer att bli några problem efter vad han förstått i samtal med några av de olika partigruppledarna i kommunstyrelsen.

– Vi ser det som en win-win situation där Stiftelsen Oscar Lundgren lånar ut Saltsjöbaden i några år innan det åter kommer att användas till konferens, bröllopsbjudningar och andra tillställningar, säger Per-Ola.

Stiftelsen Ingvar och Katarina Backhamres minne ska bland annat årligen också dela ut uppåt 600 tusen kronor i cirka 40 år framöver. Detta genom stipendium till ungdomar för studier i ekonomi och juridik, vidareutbildning inom måleri- och bildkonst, bidrag för att stimulera kulturell verksamhet, stöttning till miljövård och social hjälpverksamhet.

– Vi ser alla fram emot att få ett levande Saltsjöbaden igen och hoppas att även våra invånare gör detsamma, säger Per-Ola Mattsson.

 

  • Författare: leila.rudelius@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?