Foto: Annika Bergh

Karlshamn klättrar i Årets superkommuner

2017-05-17 | Bo
Karlshamn är den högst rankade täta kommunen i Blekinge län på soliditet, näringsliv och förbindelser.

Karlshamns kommun  klättrar  31 placeringar i rankningen. Karlshamn ligger på plats 73 av landets totalt 131 täta kommuner. Som täta kommuner räknas kommuner med mindre än 50 procent befolkningen i glesbefolkade områden. Storstadskommuner ingår inte i denna kategori.

Bland de tre täta kommunerna i Blekinge, Karlshamn, Olofström och Karlskrona hamnar Karlshamn på andra plats. I kategorierna skola och företagsamhet rankas kommunen däremot på tredje plats. Rankningen över alla täta kommuner i landet toppas av Umeå. Olofström är etta i Blekinge län.

Om Årets superkommuner

För tredje gången utser Dagens Samhälle Årets superkommuner. Årets superkommuner är ett försök att fånga in vad som är framgångsfaktorer i kommunal utveckling.

Utmärkelsen bygger på att kommunernas utveckling undersöks på tio områden. Flera av dem beskriver utvecklingen de senaste åren. Det handlar om attraktivitet, mätt i form av inrikes flyttnetto, hur många som lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet, den kommunala ekonomin, kommunens kultursatsningar och antal företag i kommunen. Vi granskar också förutsättningarna för framtiden: Befolkningens utbildningsnivå, kommunikationer, företagsamhet och demografi.

Kommunerna är uppdelade i tre kategorier, Storstadskommuner, täta kommuner och landsbygdskommuner. Indelningen i kommuntyper är framtagen av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Den bygger på befolkningstäthet och antal invånare. Varje kommun tävlar mot andra kommuner inom samma kommunkategori.

Poängen en kommun får för ett visst område beror på hur kommunen står sig i jämförelse med andra inom samma kommunkategori. En kommun med överlägset högst värde inom ett område kommer få en betydligt högre delpoäng än andra kommuner för det området eftersom kommunen är så dominant. En kommun som knappt vinner över andra inom ett område får en delpoäng som bara är något högre.

Alla delpoäng summeras vilket ger en totalpoäng, där alla områden väger lika tungt. Högst totalpoäng i varje kommunkategori utses till superkommun.

  • Författare: annette.sandberg@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?