Foto: Ida Schyberg

Karlshamns invånare uppmanas spara på vattnet

2016-10-20 | Bo
Vattenivån i sjön Mien är nu kritiskt låg. Om vattennivån fortsätter sjunka någon centimeter tvingas kommunen åter bryta mot gällande vattendom. Detta för av att kunna leverera dricksvatten till kommunens invånare.

Karlshamns kommuns huvudvattentäkt i Långasjön är beroende av tillflöden från sjön Mien, söder om Tingsryd. Med någon centimeters marginal har vattennivån i Mien nu nått det kritiska juridiska läget 94,48 meter över havet. I tisdags togs beslut av tf. VA-chef Ulf Melander att fördämningsluckorna, i oenighet med vad vattendomen säger, inte ska stängas när vattennivån når 94,48.

– Detta måste vi göra för att säkra dricksvattenförsörjningen till Karlshamnsborna. Efter att vattnet nått den juridiska nivån är det bara ytterligare några centimeters sänkning till dess att det naturliga flödet från Mien upphör, vilket fysiskt hindrar tillflödet till Långasjön. Långasjön utan tillrinning räknar vi med klarar cirka två veckors vattenförsörjning, säger Ulf Melander, säkerhetsansvarig och tf. VA-chef.

Rätt beslut i somras räddade Mieån

Det låga vattenståndet är inte unikt för Mien, detta gäller för många vattentäkter i hela regionen. Redan under tidig sommar såg kommunen att vattennivån i Mien var ovanligt låg och i slutet av juni gick kommunen in med bevattningsförbud och en rad olika åtgärder som frångick vattendomen. Man minskade tappningen från Mien för att magasinera så mycket vatten som möjligt.

 – Hade vi inte tagit dessa beslut i somras hade vi nått den juridiska gränsen för länge sedan och det hade inte kommit ut något vatten från Mien och Mieån hade sannolikt varit torrlagd idag, säger Ulf Melander.

Bra kommunikation och samarbete med alla intressenter

VA-enheten är sedan i somras på plats vid Mien flera gånger i veckan för att fotografera, mäta vattenståndet, kolla luckdragningar så att ingen har ändrat flödet, mäta temperaturen i vattnet och hålla koll på flodpärlmusslan.

– Vi har även en bra kommunikation och ett bra samarbete med alla intressenter runt Mien och även med berörda myndigheter som gör att vi ändå har en gynnsam situation i detta kritiska läge som vi hamnat i, säger Ulf.

Förändring av ålderdomliga regler

Kommunen jobbar hårt på att hitta en reservvattentäkt, troligen i Mörrumsån, och håller på att förändra den föråldriga vattendom från 1989 som reglerar vattenuttaget till Långasjön.

– Kommunen vill ha en smartare vattendom som ger oss möjlighet att under perioder begränsa vattenflödet från Mien istället för att låta det värdefulla vattnet rinna rakt ut i Östersjön. Med en ny dom skulle vi slippa hamna i den kritiska situation som vi hamnat i nu och det hade även varit bra för de boende runt sjön som skulle slippa få strandkanten flera meter längre ut än normalt, säger Ulf.

Trots att prognosen visar på lite regn i Tingsryd framöver behövs det stora mängder regn för att kommunen ska kunna slå sig till ro.

– Nu måste vi alla dra vårt strå till stacken och överlag bli mer sparsamma – vatten är inte en oändlig resurs.

Kommunen kommer inom kort att dra igång informationskampanjen ”Varje droppe räknas!” för att få invånarna att bli mer medvetna och återhållsamma med vattnet.

Tips för att spara vatten

 • Fyll disk- och tvättmaskiner innan du kör dem. Använd kortprogram.
 • Diska inte under rinnande vatten. Använd diskproppen eller en balja.
 • Ta en snabbdusch istället för en lång.
 • Duscha istället för att bada.
 • Stäng av duschen när du masserar in schampo och balsam i håret.
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna. Använd gärna en tandborstmugg.
 • Fyll en kanna vatten och ställ i kylen så har du kallt vatten istället för att spola ur kranen tills det blir kallt.
 • Tvätta inte bilen hemma utan åk till en biltvätt, där samlas det smutsiga vattnet upp, renas och återanvänds.
 • Spola toaletten när det är nödvändigt och då med snålspolning om möjligheten finns.
 • Laga onödiga läckor, exempelvis en droppande kran eller en rinnande toalett.
 • Du som använder vatten på jobbet: diskutera hur ni kan använda vattnet smart på arbetsplatsen.
 • Spara regnvattnet från stuprör i tunna och använd det för vattning även inomhus.

En genomsnittlig människa förbrukar ungefär 160 liter vatten per dygn. Den största delen går åt till personlig hygien och toalettspolning och endast en liten del till dryck och mat.

Varenda droppe räknas!

 • 60 liter sparar du genom att minska duschtiden med fem minuter.
 • 48 liter sparar du genom att stänga av kranen i fyra minuter medan du borstar tänderna, tvålar in dig och rakar dig.
 • Diskmaskinen drar cirka tio liter per disk och behöver cirka 50 liter för en tvätt.
 • Diskar du under rinnande vatten gör du av med 120 liter på tio minuter.
 • På ett år kan en läckande toalett dra 400 000 liter vatten.
 • Ur en droppande vattenkran rinner det ut 15 000 liter vatten per år.
 • 12 liter sparar du om du låter bli att spola en minut för att få kallt vatten.
 • 5 liter per minut sparar du genom att byta till snålspolande duschmunstycken, kranar och toalettstolar.
 • Författare: leila.rudelius@karlshamn.se
 • Etiketter: Mien vatten vattenförsörjning
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?