Lex Sarah-utredning om brister i tillsyn

2018-02-08 | Bo
Nattpersonal har enligt rapporten brustit i sin tillsyn av tre brukare.

Av rapporten framkommer att nattpersonal ska ha underlåtit att genomföra tre planerade besök hos tre olika brukare. Dagpersonal bekräftar att en av brukarna inte hade fått sin tidiga morgonmedicin som nattpersonalen brukar ge samt att inkontinensskyddet var ovanligt blött.  

Nattpersonalen i sin tur intygar att de har varit på plats och förklarar att medicinen inte har getts på grund av ett skriftligt meddelande där det framgår att den skulle ges senare på morgonen. De menar också att berörda brukare har trygghetslarm och att de larmar när de behöver hjälp med att byta inkontinensskydd. Vid detta tillfälle hade inte brukaren larmat för att få hjälp med byte av skyddet.

Bedömning och åtgärder

Av loggarna till telefonlåsen framgår det att nattpersonalen har varit på plats. Ord står mot ord och det går inte att klarlägga i detalj vad som har gjorts vid de aktuella besöken. Bedömningen är dock att den uteblivna medicineringen har inneburit ett missförhållande för den enskilde.

Verksamhetschefen kommer att se över rutinerna för medicingivning och överrapportering mellan nattpersonal och dagpersonal. Vidare kommer verksamhetschefen undersöka möjligheter för att i detalj kunna se vilka insatser som utförs hos varje enskild brukare.

  • Författare: leila.rudelius@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?