Foto: Leila Rudelius

Många äldre ville tycka till om sitt framtida boende

2018-01-12 | Bo
För drygt en månad sedan skickade kommunens stadsbyggnadsavdelning ut en enkät till de drygt tusen äldre över 65 år som bor ensamma i ett hus. Av dessa har nästan hälften svarat på frågor om sitt framtida boende. De många och intressanta svaren ska ligga till grund för kommunens strategiska bostadsplanering.

Det var en oväntad positiv respons på den enkät med tolv kryssfrågor om dagens och framtidens boendesituation som skickades ut till kommunens äldre över 65 år.

– Vi har fått in 447 svar hittills, vilket är långt över förväntan. Vi hade hoppats på en tio procentig svarsfrekvens och fick nästan 50 procent, vilket är jätteroligt! säger Jens Löfqvist, planarkitekt i Karlshamns kommun.

– Det är fantastiskt att så många orkade svara på alla tolv frågor och skicka tillbaka enkäten portofritt till oss. Det betyder att vi ställt rätt frågor till en målgrupp som visar att engagemanget inte avtar bara för att vi blir äldre, säger stadsarkitekt Emina Kovacic.

De äldre kan skapa en positiv flyttkedja

Anledningen till enkätundersökningen är att Karlshamns kommun håller på att ta fram en ny strategi för bostadsförsörjning. Därför vill man undersöka kommuninvånarnas nuvarande och framtida bostadsbehov.

– Att vi valde just målgruppen ensamboende äldre har att göra med att denna grupp skulle skapa en positiv flyttkedja om de valde att flytta ut från sina hus till annat mindre boende. Då skulle barnfamiljer kunna flytta in och kanske nya förskolor komma till, säger Jens, som nu ska analysera de svar som kommit in.

– Vi kommer också framöver att involvera och engagera andra målgrupper om sitt boende, säger Emina.

Många vill bo i trygghets- eller seniorboenden

Det var fler kvinnor än män som svarade på enkäten och det fanns en del som förvånade bland andra kommunalrådet Per-Ola Mattsson (S).

–  Jag trodde inte att det var så många som kan tänka sig att flytta till ett trygghets- eller seniorboende som det var.

I Karlshamn kan nästan 53 procent tänka sig att flytta till trygghetsboende och i Mörrum kan drygt 51 procent tänka sig seniorboende.

–  Vi har fått bekräftelse på vad vi själva trott är bra att satsa på, trygghetsbostäder i både Karlshamn och Asarum. Det är viktigt att lyssna till medborgarnas åsikter och önskningar och vi ska kunna tillgodose det behov som efterfrågas, säger kommunalrådet Per-Ola Mattsson (S).

Svaren skiljer sig mycket mellan de olika orterna. I Åryd vill exempelvis 43 procent bo kvar i sin villa medan 73 procent av Mörrumsborna kan tänka sig att flytta – men då inom Mörrum. Det är dubbelt så många som vill ha hyresrätt istället för bostadsrätt och 40 procent tycker att en rimlig hyra ska ligga på 5000 kronor/månaden.

– Uppåt 70 procent vill bo i en tvårummare och Karlshamnarna och Årydsborna tycker att det är extra viktigt med hiss i bostaden, säger Jens.

– Många, speciellt i Hällaryd, tycker att det var viktigare med kollektivtrafik än p-platser för bil, vilket ju inte minst är bra ur en miljömässig synpunkt, säger Emina.

Tack till alla medverkande

Svaren som kommer in ger kommunen mycket fakta inför framtida markköp och planarbeten. Bostadsförsörjningsprogram är ett av kommunens verktyg för en långsiktig planering och utveckling av bostäder i kommunen, och senast kommunen tog fram ett sådant program var 2012.

– Nästa program, som blir mer offensiv och proaktiv än den nu gällande, kommer att antas i kommunfullmäktige under 2019, säger kommundirektör Daniel Wäppling.

– Jag vill verkligen rikta ett stort tack till våra seniorer som svarat på enkäten, det betyder jättemycket för oss inför vår planering av framtidens boenden i Karlshamns kommun, säger Emina Kovacic.

  • Författare: leila.rudelius@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?