Foto: Kommunpolis Kikki Dyrvold, Tekniska nämndens ordförande Mats Dahlbom (C) och kris- och säkerhetssamordnare Anna Sunnetoft konstaterar att trafikmiljön har blivit säkrare under 2017.

Medborgarlöfte 2017 om en säkrare skolväg

2018-04-04 | Bo
Polisen tillsammans med Karlshamns kommun konstaterar att löftet för 2017 är infriat.

Trafikolyckor medför ofta stort personligt lidande för de inblandade samtidigt som samhällets kostnader kan blir stora. Detta är bakgrunden till det löfte som lokalpolisen tillsammans med Karlshamns kommun gav sina invånare under 2017. Löftet  handlar om att ett aktivt förebyggande arbete ska ha gjorts under 2017 med inriktning på de situationer och platser där barn och ungdomar kan tänkas bli offer.

− Jag bedömer att vi har uppfyllt medborgarlöftet 2017. Både kommunen och polisen har jobbat konkret och praktiskt med frågorna och det har gett resultat i form av förbättrad trafikmiljö vid våra skolor, säger Anna Sunnetoft, kris- och säkerhetssamordnare i Karlshamns kommun.

Från Polisens sida har man prioriterat arbetet med de trafikkontroller som var kopplade till medborgarlöftet, något som har varit efterfrågat från både föräldrar och skolpersonal.

− Vi har haft kontroller vid alla skolor i kommunen efter ett rullande schema. Detta för att inga skolor skulle få färre kontroller än andra. Vad avser trafiknykterheten är resultatet godtagbart, det bekymrar mig dock att vi bötfällt så många för hastighetsöverträdelser vid skolorna. Hastigheten är sänkt vid skolor av en anledning, det finns barn där som inte alltid är uppmärksamma i trafiken. Där måste motortrafikanterna ta ett större ansvar, en olycka händer då lätt, säger kommunpolis Kikki Dyrvold.

− Rektorer och lärare på respektive skola arbetar aktivt med trafiksäkerhet och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. De informerar regelbundet föräldrar och elever om vad som gäller rörande trafikregler och trafiksituation vid skolorna. Några skolor har även personal ute vid parkeringar och vändplaner vid början och slutet av skoldagen. Detta är viktiga insatser som i hög grad bidrar till en säkrare trafikmiljö för våra elever, säger Anna Sunnetoft.

Medborgarlöfte 2017

Lokalpolisområde Karlshamn lovade att:

  • Genomföra två trafikkontroller varje vecka med nykterhets-, hastighets- eller beteendeövervakning i anslutning till skolor och förskolor samt på de vägar där barn och ungdomar färdas till och från skolan.

 

Kontrollplatser ska väljas utifrån polis- och kommunanställdas kunskap om den lokala problembilden men också efter allmänhetens önskemål.

Karlshamns kommun lovade att:

  • Verka för en god trafikmiljö kring förskolor och skolor.
  • Systematiskt kartlägga och förbättra skolvägar för barn och ungdomar.

 

Kunskapsinhämtning ska ske genom kommunanställdas kunskap samt undersökningar om hur barn och ungdomar uppfattar tryggheten i den egna trafikmiljön.

  • Författare: Annette.sandberg@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?