Foto: Erik Bergman, kanslichef i Karlshamns kommun sedan 3 april 2018.

Ny kanslichef i Karlshamns kommun

2018-04-11 | Bo
Erik Bergman, 29, är sedan 3 april ny kanslichef i Karlshamns kommun. Han efterträder tidigare kanslichefen Jens Odevall som gått vidare till annan tjänst. Erik Bergman kommer närmast från en tjänst som nämndsekreterare i kommunen och dessförinnan från Borås Stad där han arbetat på Stadsledningskansliet.

Uppdraget som chef över kanslifunktionen ser han fram emot att få ta sig an.

 – Vi har en organisation och arbetssätt som jag ser fram emot att få utveckla tillsammans med medarbetarna. Det finns flera områden där vi behöver bli snäppet vassare och komma lite längre, säger Erik Bergman om hans tankar inför det fortsatta utvecklingsarbetet.

Förbättrad ärendehantering

Som exempel nämner han processen kring ärendehanteringen som behöver bli tydligare och skärpas upp. Här handlar det främst om att förbättra ärendehanteringen från nämnd till fullmäktige, men även inom och mellan nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen.

 – För att våra förtroendevalda ska kunna fatta riktiga beslut krävs det också att underlagen är korrekta och tydliga i skrivningen. Vår roll är att utbilda handläggare i att formulera tjänsteskrivningarna så att de är enkla att förstå och vara belysande från olika perspektiv. Det är avgörande för att underlagen ska bli förståeliga för politikerna och i nästa steg för allmänheten, säger Erik Bergman.

Kansliets roll är att säkerställa att processen fungerar

– Ett slags kontrollnav för den grundläggande interna kommunkunskapen. Ansvaret för byråkratin ligger på kansliet, ytterst är det en fråga om demokrati. Ordet byråkrati har fått ett negativ stämpel men som jag ser det är det något positivt, byråkrati är en förutsättning för att den demokratiska processen ska fungera, säger Erik Bergman.

Förändrad lagstiftning

För kansliet på kommunledningsförvaltningen i Karlshamn väntar ett år med flera utmaningar och uppdrag, utbildning i kommunkunskap hos medarbetare i organisationen är ett av inslagen. Andra prioriterade insatser rör digitalisering av ärendehanteringssystem och översyn av befintliga rutiner i samband med ny lagstiftning inom flera områden. Bland annat har kommunlagen från 1992 ersatts av en ny, liksom förvaltningslagen från 1987 som till halvårsskiftet ersätts av en ny lag. Inte minst kommer implementeringen av den nya dataskyddsförordningen, som ersätter PUL, personuppgiftslagen, att ställa stora krav på att rutinerna ses över och arbetas om.

I detta arbete handlar det om att vara ett stöd och vägledande part för både förtroendevalda och tjänstemän i organisationen.

– Kansliet är de förtroendevaldas och tjänstemännens stöd i det politiska beslutsfattandet, vi ska vara en naturlig väg för både våra politiker och tjänstemän i den kommunala organisationen, säger Erik Bergman.

Text och foto: Krisztina Andersson

  • Författare: Annette.sandberg@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?