Foto: FOJAB

Ny riskbedömning möjliggör etappvis utbyggnad av Stationsområdet

2019-02-01 | Bo
Riskbedömningen enligt second opinion visar att det inte går att utesluta en etappvis utbyggnad av stationsområdet. Hur en sådan utbyggnad ska se ut och under vilka förutsättningar återstår att utreda.

Planarbetet med att utveckla järnvägsstationen i Karlshamn till en ny levande stadsdel är ett långsiktigt stadsutvecklingsprojekt. Enligt en tidigare riskbedömning bör rangerbangården avvecklas innan utbyggnaden kan ske. En etappvis utbyggnad bedömdes inte vara lämplig. Karlshamns kommun gick vidare och beställde en second opinion för att pröva slutsatserna. Resultatet visar att en etappvis utbyggnad av området kan vara möjlig.

− Då detta projekt med sitt stationsnära läge är ett av Karlshamns mest attraktiva är det glädjande att second opinion visar att vi i nuläget inte kan utesluta framtida utbyggnad av området. Samhällsplaneringen handlar om att hela tiden utmana när vi stöter på olika problemställningar, att hitta nya lösningar och en påminnelse om att det oftast lönar sig att ifrågasätta, säger Emina Kovacic, stadsarkitekt i Karlshamn.

− Karlshamns kommun kommer att beställa en fördjupad riskbedömning för hela programområdet i syfte att få en mer nyanserad bild  av vilka riskreducerande åtgärder som vi behöver göra innan planarbetet kan fortsätta, säger Jeanette Conradsson, handläggande planarkitekt för Stationsområdet.

  • Författare: Annette.sandberg@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?