Foto: Frivilliga flygkåren

Stigande vattennivåer i kommunen

2018-01-05 | Bo
Den senaste tidens regnande har lett till att vattennivåerna i Blekinge har stigit på många håll, framförallt kring åarna i länet. I Karlshamns kommun är nivåerna i Mörrumsån och Mieån ovanligt höga. Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom.

​Under fredagsförmiddagen hade Länsstyrelsen i Blekinge kallat till en samverkanskonferens, där bland andra alla länets kommuner deltog, med anledning av de höga vattenflödena. Man konstaterade att läget för närvarande är under kontroll och att det finns bra gemensamma resurser att tillgå vid ett eventuellt allvarligare läge.

Spås inget förvärrat läge

SMHI ser inte något förvärrat läge de närmaste dagarna, trots att vattennivåerna spås stiga lite till fram till lördag. Kulmen nås under helgen som prognosen ser ut just nu och på söndag ska det bli minusgrader under hela dygnet, något som kan dämpa åarnas höga vattenstånd. Det förväntas inte bli någon Klass 2 varning för de fem utsatta åarna i länet eftersom temperaturerna ska sjunka under helgen. På onsdag nästa vecka kommer dock troligen ett nytt regnområde in över länet.

Allmänheten bör vara varsam och uppmärksam

Vanliga problem i samband med översvämningar är att du inte kan använda vägar, järnvägar och broar samt att fastigheter blir fyllda med vatten. Några mindre gångvägar och ett fåtal fastigheter vid Mörrumsån och Mieån har blivit drabbade av de höga vattenflödena och vissa åtgärder har vidtagits. Allmänheten bör vara varsam och uppmärksam på det onormalt höga vattenståndet som råder, starka strömmar och halka på broar och vägar när man vistas vid områden där vattnet står högt.

Tips och råd vid översvämning

Här kan du läsa mer om Länsstyrelsens konkreta råd och tips vid översvämning. Du hittar även information på Dinsakerhet.se och Krisinformation.se om hur du skyddar ditt hus:

Tips till dig som bor i stan

Tips till dig som bor i villa

Dinsäkerhet

Krisinformation 

  • Författare: leila.rudelius@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?