Foto: Karlshamns kommun

Tyck till om havsplanen!

2018-02-20 | Bo
Blekinges kustkommuner har tagit fram ett förslag för hur havet ska användas i framtiden. Planen anger kommunernas viljeinriktning för vattenanvändningen inom planområdet och ska öka förutsägbarheten för den som bedriver någon form av verksamhet till havs. Det är därför viktigt att alla som har intresse av hur havet ska användas lämnar sina synpunkter.

Den 21 februari börjar samrådet om den kommungemensamma havsplanen i Blekinge. Var med och tyck till! Läs mer om Havsplanen här.

  • Författare: leila.rudelius@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?