Foto: Aili Martinsson, handläggare och administratör på kommunledningsförvaltningen, och Anna Sunnetoft, kris- och säkerhetssamordnare, tillsammans med nye kanslichefen Erik Bergman.

Valarbetet har börjat

2018-04-11 | Bo
Kansliet i Karlshamns kommun rustar för ytterligare ett omfattande inslag, nämligen valet söndagen den 9 september. Valarbetet är i full gång och de förberedande insatserna har påbörjats.

– Vi håller på att tillsätta röstmottagare för att bemanna de 18 valdistrikten. Många ser det som ett spännande uppdrag och en viktig insats för demokratin att medverka som röstmottagare, säger Anna Sunnetoft, kris- och säkerhetssamordnare, tillika valsamordnare, som tillsammans med Aili Martinsson, handläggare och administratör på kommunledningsförvaltningen, svarar för det pågående valarbetet.

Det är valnämnden i varje kommun som ansvarar för att rekrytera röstmottagare som ska arbeta med förtidsröstning eller röstning i vallokal på valdagen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat se till att det är god ordning i vallokalen, ta emot röster och lägga dem i urnan och hjälpa de väljare som ber om det.

För arbetet i vallokal ingår även att granska och räkna rösterna efter vallokalens stängning.

Utbildning för röstmottagare

Alla röstmottagare måste genomgå en obligatorisk utbildning för att få arbeta som röstmottagare. Röstmottagaren ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert.

Intresset för att medverka som röstmottagare har ökat, liksom förtidsröstningen som startar den 22 augusti. Vid förra valet röstade 55 procent av de röstberättigade i förtid.

– I år väntas det bli ännu fler, säger Aili Martinsson.

För kansliet i Karlshamns kommun är valarbetet långt ifrån över efter valdagen. Efter den 9 september börjar det praktiska och administrativa arbetet utifrån valresultaten. 

När väljarna har sagt sitt och rösterna är färdigräknade fördelas de 51 mandaten i kommunfullmäktige mellan de partier som kandiderat.

Mandatfördelning

Efter valdagen ska politikerna komma överens om hur makten ska fördelas och vem som ska ha ordförandeposterna i nämnder, styrelser och i fullmäktige. Likaså börjar politikerna diskutera vilka som ska ingå i kommunstyrelsen och vem som ska vara kommunalråd.

I början av varje ny mandatperiod erbjuds de förtroendevalda en utbildning som handlar om vad kommunen ansvarar för, hur kommunen fungerar och hur organisationen ser ut. Utbildningen innehåller också inslag om hur fullmäktige arbetar och vad det innebär att vara fullmäktigeledamot och ersättare.

– Vid kommunfullmäktiges sammanträde i december väljs ledamöter och ersättare i kommunens olika nämnder och bolagsstyrelser. Mandatperioden startar inte förrän efter årsskiftet men det är en hel del arbete fram till dess, säger Aili Martinsson.

(Bild och text: Krisztina Andersson)

  • Författare: Annette.sandberg@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?