Stöd för vuxna och äldre

Seniorboende, pepparkaksbak.I Karlshamns kommun ska man känna sig trygg och kunna leva ett självständigt liv även om den egna förmågan sviktar. Så långt det är möjligt ska kvarboende i den egna miljön eftersträvas.


Målen för omsorgen om vuxna och äldre i Karlshamns kommun bygger på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Verksamheten ska präglas av respekt för varje individs behov, resurser och önskemål samt förmåga att själv välja hur han/hon vill leva sina liv. Hjälp och stöd i den enskildes hem ska vara ett komplement till dennes egna resurser och färdigheter. Huvudinriktningen är att den enskilde ska kunna bo kvar i sitt hem med hjälp och stöd. För de flesta är det en trygghet i att kunna bo kvar hemma. En trygghet i det invanda och hemtama. Att det helt enkelt är mitt hem.


För att du ska kunna bo kvar hemma kan du få hjälp och stöd hemma med sådant som du själv har svårt att göra eller inte klarar av. Det kan beröra områden som rör hemliv, personlig vård eller din upplevda trygghet.

Den hjälp och det stöd du ansöker om och kan få, beror på din situation och utformas i samråd med dig själv. Alla behov av hjälp och stöd utreds och bedöms individuellt.

Nedan kan du läsa mer om vad du kan få för hjälp och stöd för att underlätta i den dagliga livsföringen då dina egna resurser sviktar.

På Träffpunkterna i kommunen kan du och dina anhöriga få social samvaro, upplevelser, stimulerande aktiviteter och förhoppningsvis få nya vänner.

Under valet Hjälp och stöd (till vänster) kan du se ett urval av stöd och hjälp som finns att tillgå, både med och utan biståndsbeslut, i Karlshamns kommun.

Ansöka om insatser
Biståndshandläggaren tar emot din ansökan, informerar om taxor och avgifter och berättar gärna mer om äldreomsorgen. Kontakta biståndshandläggaren för att diskutera ditt behov av hjälp och stöd.

  • Publicerat: 2017-09-15 av gunilla.appelqvist@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?