Hemtjänst - Stöd i ordinärt boende

Hjälp och stöd i ordinärt boende

Den som på grund av sjukdom, fysisk/psykisk funktionsnedsättning, social skäl eller annan orsak behöver stöd och hjälp i den dagliga livsföringen kan få hjälp genom hemtjänsten. Den sociala hemtjänsten ska kompensera det du inte klarar själv och ge den hjälp och det stöd du behöver. Utgångspunkten är livskvalitet för individen.

Hemtjänsten ska genom vardagsträning förstärka möjligheterna till ett självständigt liv och boende, främja social gemenskap och stimulera till ett aktivt liv. Omfattningen av hjälp och stöd från hemtjänsten kan variera från hjälp någon gång i månaden till flera gånger per dygn, även under kvällar och nätter om behovet finns. Läs mer om den hjälp och det stöd som erbjuds inom karlshamns kommun.

När du vill ansöka om hjälp tar du kontakt med en biståndshandläggare och ni kommer överens om tid och plats för ett möte. Make, maka eller annan närstående får gärna vara med vid mötet. Kontaktuppgifter till biståndshandläggare.

 

Förenklad biståndsbedömning
Är du över 80 år och önskar matdistribution och/eller ett trygghetslarm, kan du nu få hjälp lättare genom en förenklad biståndsbedömning.
Läs mer om insatserna i broschyrer/länkar nedan.

Matdistribution

Trygghetslarm

Karlshamns kommun

Omsorgsförvaltningen
Biståndsenheten
374 81 Karlshamn

I blanketten anger du dina personuppgifter och varför du behöver hjälp. Din beskrivning fungerar som den utredning biståndshandläggaren tidigare gjort. Avgifterna för insatserna är enligt gällande taxa.

Om du istället vill ha blanketten hemskickad, eller har frågor, så kontakta biståndshandläggarna.

  • Publicerat: 2017-04-06 av gunilla.appelqvist@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?