E-hemtjänst

E-hemtjänst innebär stöd i form av tekninska hjälpmedel, ett alternativ till utförandet av insatserna telefonservice, tillsyn och trygghetslarm. Den enskilde ska kunna hantera och förstå innebörden av det tekninska hjälpmedlet för att det ska vara ett lämpligt stöd.

Vid beslut om trygghetsinsatser ska det anges om insatsen ska ges helt eller delvis genom e-hemtjänst. Valet av insatsens genomförande styrs av den enskildes behov, förmåga och önskan.

I beslutet ska det anges vilken ellr vilka tekninska hjälpmedel som ska användas.

Exempel på tekninska hjälpmedel är:

  • Mobilt trygghetslarm
  • Digital tillsyn
  • Publicerat: 2017-02-23 av eva.petersson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?